Henrik Asheim, minister for forskning og høyere utdanning.

Praksisreglene i høyere utdanning gjøres mer fleksible

Kunnskapsdepartementet gir universiteter og høyskoler mer fleksibilitet i gjennomføring av praksis for studenter.

Publisert

Koronaviruset har snudd opp ned på hverdagen også til studentene, utbruddet gjør det blant annet vanskelig for en del studenter å få gjennomført praksisperioden sin som planlagt.

Noen praksissteder har nå stengt på grunn av smittefare, som for eksempel barnehager og skoler. Dagens situasjon gjør det også utfordrende for en del universiteter og høyskoler å innfri kravene som stilles til riktig mengde og type praksis, til rett tid.

– Nå endrer vi reglene midlertidig, slik at flest mulig ikke blir forsinket i utdanningen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Blant annet kan universitetene og høyskolene nå fastsette midlertidige tiltak og unntak som de definerer som «forsvarlige og nødvendige». Endringene skal ikke gå på bekostning av hva studentene lærer.

– Det er viktig at de har nødvendig kompetanse for den jobben de skal ut og gjøre.

Den midlertidige endringen gjelder for de utdanningene som er regulert gjennom rammeplaner eller nasjonale retningslinjer, for eksempel sykepleierutdanningene og lærerutdanningene.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er positiv til regelendringene.

– Vi synes det er veldig flott at regjeringen gjør regelendringer og gir universitetene og høyskolene den fleksibiliteten til å gjøre faglige vurderinger på hvordan man kan legge opp videre studieløp for studenter som mister praksis, slik at de får muligheten til å fullføre sine studier, sier leder i NSO, Marte Øien.

(©NTB)

Her finner du alle koronasakene våre

Powered by Labrador CMS