Forsknings – og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) gleder seg over rekordhøye søkertall til høyere utdanning, men er urolig for nedgangen i søknader til lærerutdanningene.

Samordna opptak:
Færre vil bli lærere

Antallet førstevalgssøkere til de skole- og barnehagerettede lærerutdanningene faller samlet sett med 6,9 prosent, viser tall fra Samordna opptak.

Med alle søkere, er nedgangen på 1,3 prosent fra 2019: Fra 30.560 til 30.176 søkere.

Etter historisk høye søkertall i 2018 og 2019, er det i år en nedgang i søkertall til grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning og barnehagelærerutdanning.

– Jeg har ingen god forklaring på hvorfor søknadstallene går ned, men jeg skal ikke legge skjul på at det gjør meg urolig. Vi vet at vi har behov for flere kvalifiserte lærere i norske klasserom, så jeg håper søkertallene tar seg opp til neste år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Fakta om de mest populære studiene i 2020

Her er studiene flest søkere har som førstevalg.

  • Siviløkonomutdanningen - Norges Handelshøyskole - 2.112 søkere
  • Rettsvitenskap - Universitetet i Bergen - 1.968 søkere
  • Rettsvitenskap, opptak høst - Universitetet i Oslo - 1.888 søkere
  • Sykepleie, Oslo - Oslo Met - storbyuniversitetet - 1.365 søkere
  • Medisin, opptak høst - Universtitetet i Oslo - 1.236 søkere
  • Sykepleie, Trondheim - NTNU - 1.140 søkere
  • Arkitekt - Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo - 1.133 søkere
  • Psykologi, profesjonsstudium - UiT Norges arktiske universitet - 1.129 søkere
  • Sykepleie, Bergen, høst - Høgskulen på Vestlandet - 1.121 søkere
  • Kriminologi, årsstudium - Universitetet i Oslo - 1.120 søkere

Kilde: Samordna opptak

– En god skole er det viktigste tiltaket vi har for å gi alle barn og unge et godt grunnlag for å leve gode og selvstendige liv. Koronakrisen har virkelig vist fram læreryrket. Klasserommet har blitt flyttet fra skolen til hjemmet og jeg er vanvittig imponert. I fremtiden trenger vi flere dyktige lærere, og jeg skulle selvfølgelig ønske at det var flere som søkte seg til disse utdanningene i år, sier Asheim.

Rekord

Samtidig som søkertallet til lærerstudiene går ned, er det rekordmange som har søkt seg til høyere utdanning.

I år har over 150.000 personer søkt studieplass via Samordna opptak. Det er rundt 12.000 flere enn i 2019 og en økning på 8,7 prosent. I tillegg har over 9.400 søkt seg til fagskolene.

– Erfaringer fra tidligere kriser viser at flere ønske å utdanne seg når tidene er dårlige. Koronakrisen er intet unntak. I år er det rekordmange søkere til høyere utdanning. Det er gode nyheter fordi Norge trenger godt utdannede folk i alle sektorer i årene som kommer, sier Asheim.

Disse øker

Det er en markant økning i søkere til flere studier. Den største økningen har studieområdene historiefag, mediefag, samfunnsfag og økonomisk-administrative fag, som alle opplever en oppgang på over 20 prosent sammenlignet med 2019. Økningen er også markant for landbruksstudier, realfag og IKT.

Hver fjerde søker har helsefag som førstevalg. Sykepleierutdanningen har en økning i førstevalgsøkere på 5,8 prosent etter nedgangen i fjor på -18,7 prosent. Nesten hver tiende søker har sykepleierutdanning som førstevalg. Hvert år utdannes det nå flere sykepleiere enn året før.

– Helsevesenet står i frontlinjen i møte med den internasjonale pandemien. Det gleder meg å se at det viktige arbeidet alle ansatte i helse- og omsorgssektoren vår inspirerer så mange til å søke en helsefaglig utdanning. Vi trenger hver eneste en av dem, både nå og i tiårene som kommer, sier Asheim.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS