Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Handal: – Dette er en streik om skolens fremtid

Streiken blir vanskelig å vinne for lærerne, mener Fafo-forsker. Steffen Handal sier streik er nødvendig så skolen ikke ender som det eneste stedet hvor det ikke lønner seg å ta lang utdanning.

Publisert

– Kampviljen blant lærerne er kjempestor. Medlemmene våre er oppgitte og forbannet over at KS gjør oss til lønnstapere for sjette året på rad, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Han understreker at lærerne selvsagt aller helst vil stå i klasserommet og jobbe med elevene, og at målet er å komme i havn med en løsning og få avsluttet streiken så raskt som mulig.

I slutten av mai kom partene i kommuneoppgjøret til enighet i lønnsoppgjøret, men med ett unntak: lærerne. Etter et svært beskjedent streikeuttak gjennom sommeren, varsler nå Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Lektorlaget opptrapping. Det kan bety flere tusen lærere ut i streik allerede i løpet av neste uke.

Tror det blir langvarig

Fafo-forsker Kristine Nergaard sa tidligere i uken at denne streiken blir vanskelig å vinne for lærerne. Et av problemene er at de andre arbeidstakergruppene i kommunesektoren har godtatt forhandlingsresultatet fra i vår. Kun lærerorganisasjonene har gått i konflikt. Sist gang det skjedde var i 2014.

– Streiken i 2014 vant lærerne, men den gangen streiket de for et prinsipp som bare gjaldt dem, nemlig arbeidstiden. Nå er det lønn, og dersom lærerne får mer har de tre andre hovedorganisasjonene reforhandlingsrett og kan kreve det samme. Det sitter derfor veldig langt inne for KS å gi lærerne det de vil ha, sier Nergaard, som også spår at streiken kan bli langvarig.

Steffen Handal sier de vet at denne konflikten er vanskelig.

– Men det er nødvendig med streik, og vi skal gjøre vårt for å vinne fram, sier han.

–Fafo-forskeren mener reforhandlingsretten de andre fagorganisasjonene har gjør det vanskeligere å vinne fram for lærerne. Hvordan ser dere på det?

– Man kan snu på det og si at det vil være opp til de andre organisasjonene å godta det, hvis lærerne får et bedre oppgjør. Jeg kan vanskelig se for meg at andre forbund skal stå i veien for at lærerne får et bedre oppgjør, sier Handal.

– KS vet hva våre krav er

Forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, sier til NRK at pengene er brukt opp, i og med at de har kommet til enighet med alle andre enn lærerne om en avtale. Handal sier på sin side at det selvfølgelig finnes penger, hvis KS vil.

– Hva kan KS gjøre for å få lærerne tilbake på jobb?

– De bør sette seg til forhandlingsbordet og komme med et bedre tilbud til lærerne. De må tenke på hvordan de i fremtiden skal sikre både rekruttering av nye lærere og å beholde eksisterende lærere i jobben. Nå har de brukt seks år på å gjøre lønna dårligere for et yrke med skrikende mangel på arbeidskraft, sier Handal.

Les også: Lærerne under frontfagsrammen i seks av åtte år.

Gangsø i KS sier også til NRK at de er usikre på streikegrunnlaget til lærerne, noe som gjør Handal oppgitt.

– At KS ikke skal ha forstått hva dette dreier seg om finner jeg veldig merkelig. Vi har både forhandlet og meklet. KS vet helt åpenbart hva våre krav er, og hva våre forslag til løsninger er, sier Handal.

Steffen Handal ved streikestart før sommeren sammen med leder i Utdanningsforbundet i Bergen, Bente Myrtveit (til høyre), og plasstillitsvalg ved Gimle oppveksttun skole, Synnøve Kirkebø.

Både tariff og politikk

KS peker på at lærerne er en høylønnsgruppe i kommunesektoren, og at de ved prosentvise oppgjør derfor får mest i kroner og øre. Samtidig viser tallene at når det gjelder lønnsutviklingen, har lærergruppene med høy utdanning kommet dårlig ut over tid.

– Hvor vanskelig blir det å forklare hvorfor dere streiker for at de med høyest lønn må få mer?

– På én side er det vanskelig, fordi i kommunesektoren er lærerne en gruppe med høyere lønn enn mange andre. Men det er fordi de har lang utdanning. Hvis skolen skal være det eneste stedet hvor det ikke lønner seg å ta lang utdanning, da har vi problemer. Og da har også politikerne et problem, fordi det virker hult når de da snakker om hvor viktig det er at lærerne har kompetanse og lang utdanning, sier Handal.

– Dere ønsker også å få politikerne på banen?

– Dette er en streik om skolens fremtid. Vi må løse lærermangelen. Mange politiske partier har fine formuleringer om betydningen av utdannede lærere i skolen og deres kompetanse. Derfor er dette også et politisk spørsmål, ikke bare et tariffspørsmål. Hvis politikerne vil satse på elevene må de også satse på lærerne.

Les også: KS gir tre grunner til at lærerne er lønnstapere. – Lærerne er lite interessert i Gangsøs bortforklaringer, svarer UDF-lederen.

Håper på forståelse fra folk flest

Gjennom sommeren har det vært streikekaos på flyplassene og en rekke saker om folk som er lei av streiker og konsekvensene det har.

– Hvordan ser dere for dere at en lærerstreik vil bli møtt i av folkeopinionen nå?

– Streikesommeren vi har hatt gjør det mer utfordrende å streike nå. Vi ønsker jo heller ikke stengte skoler for elevene. Men jeg tror allikevel folk forstår alvoret, at lærermangel er en trussel mot barn og unges utdanning. Det er alvorlig for nasjonen at vi ikke klarer å bemanne et av landets viktigste yrker. Så jeg håper folk har forståelse for det vi gjør, sier Handal.

Les også: Her er snittlønna til lærere i skole og barnehage.

– Tvungen lønnsnemnd i en lærerstreik er lite sannsynlig, hvor lenge kan dere holde på?

– Vi har et streikefond som gjør det mulig for oss å streike lenge, men det er ikke noe mål for oss. Målet er å komme i havn og få avsluttet streiken så raskt som mulig.

– Fafo-forsker Nergaard tipper at dere nå i første omgang kommer til å ta fem-seks tusen lærere ut i streik. Hvordan er oddsen for det tipset?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Powered by Labrador CMS