Mindre detaljstyring, mer tillit og midlertidig reformstopp er to av rådene for å lykkes med grunnskolelærerutdanningen.

Rådgivningsgruppe anbefaler mindre detaljstyring av grunnskolelærerutdanningen

En internasjonal rådgivningsgruppe anbefaler mindre detaljstyring og midlertidig reformstopp for grunnskolelærerutdanningene.

Etter tre års arbeid leverer en internasjonal rådgivningsgruppe, nedsatt av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), sine anbefalinger for å lykkes med grunnskolelærerutdanningene.

De fireårige grunnskolelærerutdanningene ble høsten 2017 til femårige masterprogram. For å lykkes med endringen, foreslår rådgivningsgruppa mindre detaljstyring gjennom rammeplaner og nasjonale retningslinjer, skriver NOKUT i en pressemelding.

I sin rapport foreslår de også en midlertidig stopper for nye reformer.

– Lærerutdanningene har blitt reformert mange ganger på forholdsmessig kort tid, og skal denne reformen lykkes, må institusjonene få tid og ressurser til å lykkes. Det er også helt sentralt at ulike myndigheter koordinerer aktivitetene sine bedre, skriver NOKUT.

Rådgivningsgruppen mener også at myndighetene må være villige til å fullt ut finansiere de ekstra driftskostnadene til institusjonene.

– Å flytte en utdanning fra bachelor- til mastergradsnivå krever større fagmiljø med forskerkompetanse, og det blir flere studenter på campus og i praksis, står det i meldingen.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS