Bente Myrtveit, leder i UDF Bergen. Bildet er fra streiken i 2021.
Bente Myrtveit, leder i UDF Bergen. Bildet er fra streiken i 2021.

UDF-ledere før kommunevalget:

– Økt grunnbemanning er løsningen på mange av de utfordringene barnehagene står i

– Et krav om bedre bemanning i barnehagene vil være vårt hovedfokus i valget, sier Bente Ingeborg Myrtveit.

Publisert

Til høsten er det kommunevalg, og skole- og barnehage er ett av de store temaene for lokalpolitikerne. 

I denne sommerserien svarer ledere i flere av Utdanningsforbundets lokallag på fem spørsmål før kommunevalget.

Lokallagslederen i Bergen synes de har hatt det godt med den politiske ledelsen i Bergen de siste årene, men hun skulle gjerne hatt 250 millioner kroner til flere ansatte i barnehagene.

Bente Ingeborg Myrtveit, leder i Utdanningsforbundet Bergen

– Hvilken politisk sak bør lokalpolitikerne i din kommune være opptatt av for å sanke stemmer fra lærere i skoler og barnehager?

– Bedre bemanning i barnehage og økte ressurser til drift av skoler og spesialpedagogiske tjenester. Et krav om bedre bemanning i barnehagene vil være vårt hovedfokus i valget, for normene for bemanning som vi har i dag er ikke tilstrekkelige. En annen viktig sak er driftsmidler til skolene, hvor situasjonen i dag er at skolene kun får penger til det de må ha, noe som gir svært lite handlingsrom.

– Hvilket politisk forslag i din kommune har gjort deg mest forbanna de siste fire årene?

– Venstre kom med et utspill om kveldsåpne barnehager, noe som førte til en veldig irritasjon. Heldigvis ble forslaget aldri reelt sett lagt på bordet. Ellers må jeg si at vi har hatt det godt i Bergen de siste årene, med en politisk ledelse som er veldig opptatt av at Bergen by skal være et godt sted for barn å vokse opp. Det viser seg også gjennom politiske vedtak og bevilgninger.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Økte bevilgninger til spesialpedagogikk. De siste årene har det blitt bevilget såkalte søkbare midler rettet mot spesialpedagogikk og atferdsproblematikk. Her kan skolene søke penger til uforutsette ting som oppstår gjennom året, noe som har vært bra. Potten med penger til dette er fortsatt for liten, men det har vært til hjelp for de skolene som for eksempel får inn elever som trenger ekstra voksne rundt seg.

– Hvis du hadde fått lov til å bestemme ett politisk vedtak i din kommune – hva ville det vært?

– Økt grunnbemanning i kommunale og private barnehager. Vi har spurt politikerne om dette nå før valget. Da svarer SV, MDG, Rødt og Senterpartiet at de vil gå for noe slikt, mens Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og KrF sier nei. Venstre, Folkets Parti og Høyre svarer «vet ikke» på spørsmålet. For oss er økt grunnbemanning i barnehagene helt klart løsningen på mange av de utfordringene barnehagene står i. Men så er det jo ikke penger til å gjøre noe sånt. Én ansatt betyr en million kroner, så enkelt er det. Det er over 250 barnehager i Bergen, og de 250 millionene finnes ikke noe sted. Det er dét som er utfordringen.

– Hvis du skulle startet et politisk parti, hva skulle slagordet vært?

– Anstendige arbeidsforhold i offentlig sektor. Det handler rett og slett om at i vår kommune har alle for mye å gjøre på jobben uansett hvor de er. Vi har et sykefravær som er helt absurd. Det forventes at de ansatte skal strekke seg i alle bauger og kanter uten at de får noe tilbake for den enorme belastningen svært mange av dem står i.

Powered by Labrador CMS