Foreldre spør oftere om råd om barn som blir krenket

Det er en økning i forespørsler fra barnehageforeldre som lurer på hvordan de skal gå fram når barnet deres ikke har det bra i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Foreldreutvalgene har laget en oversikt over hva foreldre lurer mest på når de henvender seg til dem. Og det er spørsmål om tema trygghet i barnehagen som er den typen henvendelse som øker mest. Foreldrene lurer rett og slett på hvordan de skal gå fram. Temaet trygt og godt barnehagemiljø omfatter mobbing i barnehagen, utestengelser, voksne som krenker barn, for å nevne noe. Her hadde Foreldreutvalgene 17 saker i 2020 og 33 i 2021.

I en omfattende undersøkelse blant landets 11 mobbeombud, kommer det fram at én av fem barnehagesaker som mobbeombudene får, handler om at ansatte krenker barn. Du kan også lese den gripende historien om barn som får kjeft for å ha tisset i buksa.

– Det er for det meste foreldre som ringer og ber om råd, men vi snakker også med en del styrere som ber om råd til å håndtere krevende samarbeidssituasjoner, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

Han sier at de får telefoner og mailer om ansatte som klyper og slår barn. I disse tilfellene hører de ofte at den ansatte blir flytta over til en ny avdeling, uten at foreldrene informeres.

– Foreldrene ser da bare at den ansatte er flyttet, men får ikke vite om det er gjort andre tiltak for å sørge for at det ikke gjentar seg med andre barn. Det er flere slike tilfeller hvor barnehagestyreren kun hører ansattes side av saken, og avslutter saken uten å involvere barnet og foreldre. Dette er også klare lovbrudd, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

LES: Professor Ingrid Lund: Kjefting er krenkelse

Selv om FUB ser at loven som kom i januar 2021 har mye positivt ved seg, har den et klart forbedringspotensial.

Larsen sier at foreldre må få ha en uavhengig instans som kan vurdere enkeltsaker når barnehage og hjemmet står fast. FUB har tatt til orde for at statsforvalteren skal komme inn og gi en uavhengig vurdering slik man har i skolen.

– Vi ser altfor mange fastlåste saker med foreldre som ikke er fornøyde med jobben barnehagen har gjort for å skape trygghet for barnet deres. Foreldre, barnehagene og barnet selv, fortjener en uavhengig vurdering av sakene på individnivå. Det er helt avgjørende for å kunne gjøre en vurdering av barnas beste.

LES: Den barnehageansatte ville ikke «sladre» på en kollega som krenket et barn

Powered by Labrador CMS