NHO- sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik da de overrakt hverandre kravene for NHO og LO i lønnsoppgjøret 2023. Nå har partene brutt forhandlingene.

Brudd i lønnsforhandlingene mellom LO og NHO – oppgjøret går til mekling

LO, YS og NHO må møtes hos Riksmekleren etter at det ble brudd i lønnsforhandlingene torsdag.

Publisert

Forhandlingene i årets lønnsoppgjør startet med kravoverlevering mellom LO og NHO mandag denne uka. Samme dag leverte også YS sine krav.

Etter tre dager ble det – slik mange ventet – brudd i forhandlingene.

Nå skal partene møtes igjen hos Riksmekleren 14. og 15 april.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at det kun forhandles om lønn. Dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren, kan inntil 185.000 LO-medlemmer bli tatt ut i streik. Det vil i så fall være første gang i etterkrigstiden at det skjer i et mellomoppgjør.

Både LO og YS krever at årets oppgjør skal munne ut i økt kjøpekraft, altså at lønnen øker mer enn prisene. Årets prisvekst er beregnet til 4,9 prosent.

I fjor økte prisene såpass mye at nordmenn i snitt fikk reallønnsnedgang, altså at kjøpekraften ble svekket. Ferske tall fra SSB tyder også på at fra 2015 til 2023 har reallønna samlet sett bare økt med 0,4 prosent. Ikke siden 1980-tallet har nordmenn hatt en like svak lønnsutvikling.

Powered by Labrador CMS