Roy Steffensen (Frp)

Frp frykter KrF-omkamp om inntaksordning i videregående

Også utdanningspolitikken kan være i spill etter Fremskrittspartiets regjeringsexit. Partiet venter i spenning på om KrF hopper av avtalen om såkalt "fritt skolevalg", eller karakterbasert inntak.

Publisert Sist oppdatert

Det er flere uttalelser fra KrF-hold om fritt skolevalg i det siste som får utdanningskomiteens leder Roy Steffensen (Frp) til å stille seg spørsmålet.

– Jeg frykter dette åpner for at KrF vil skrote enigheten fra Granavolden, sier han til NTB.

Steffensen kaller fritt skolevalg en storstilt desentralisering av makt.

– Her flyttes makten fra politikere og byråkrater og over til at hver enkelt elev selv kan påvirke valg av skole, sier han.

«For tidlig å konkludere»

I plattformen de fire partiene var enige om for ett år siden, heter det at regjeringen vil «utrede ulike modeller for fritt skolevalg som sikrer elevenes rett til å velge skole og som ivaretar hensynet til en desentralisert skolestruktur.»

Men som kjent forlot Frp for to uker siden regjeringen, noe som har skapt usikkerhet på flere politikkområder.

– Vi jobber med de to andre regjeringspartiene for å lete etter en løsning som i størst mulig grad kan innfri Granavolden-plattformens formulering på dette punktet om fritt skolevalg, men samtidig ta hensyn til en desentralisert skolestruktur, sier KrFs utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan til NTB.

Samtidig legger han til:

– I tillegg må vi lytte til høringsinnspillene og ta hensyn til at vi nå holder på å gjennomføre en regionreform som flytter ansvaret for kompetanse fra stat til fylkene. Hva slags løsning vi ender opp med, er for tidlig å konkludere med.

Kritikk i høring

Samtidig krevde KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads far Bjørn, selv lokal KrF-politiker, at partiet må gå mot regjeringen i saken, ifølge VG. Bjørn Ropstad frykter fritt skolevalg vil bety nedlagte klasser og skoler i hjemfylket Agder.

Saken er nå til stortingsbehandling etter at to alternative forslag fra Kunnskapsdepartementet har vært på høring.

Det første alternativet er at fylkene skal kunne velge mellom fritt skolevalg i hele fylket, eller dele inn fylket i flere inntaksregioner som gir reelt fritt skolevalg. Det andre alternativet er at fritt skolevalg i hele fylket skal være normalordningen.

Begge forslagene innebærer at karakternivå alene avgjør om en elev får skoleplass, og at fylkene ikke lenger kan praktisere inntak til videregående skole etter et nærskoleprinsipp. Høringen avdekket at det er stor motstand fra blant andre NHO, LO og deler av KS mot forslaget.

Ap vil lokke KrF

Samtidig har Ap foreslått at fylkeskommunenes selv skal ha rett til å avgjøre opptaksmodell for videregående opplæring. Forslaget er til behandling i utdanningskomiteen, og Steffensen varsler i den forbindelse et konkret forslag fra Frp om fritt skolevalg i alle fylker.

– Det er ikke overraskende at Ap mener det er viktigere at fylkespolitikere må få bestemme hvor elevene skal gå på skole, enn at elevene skal få velge selv. Men jeg håper ikke at også Høyre nå blir presset av KrF til å lande der, sier Steffensen.

Høyres utdanningspolitiske talsperson Kent Gudmundsen sier følgende i en sms til NTB.

– Vi står ved Granavolden og vil sikre at alle elever skal ha rett til fritt skolevalg. Vi vil nå jobbe for å finne fram til en god modell som bidrar til balansen mellom denne elevrettigheten og lokale hensyn til for eksempel reiseavstand.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS