Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen fornyer valgfagene i ungdomsskolen

Regjeringen sender ut 16 nye læreplaner i valgfag på høring. Nå blir programmering og praktisk håndverk permanente tilbud i ungdomsskolen.

Publisert

– Vi skal ha gode valgfag som øker elevenes motivasjon, og som støtter opp under læringen i de øvrige fagene. Jeg ser frem til å motta gode innspill, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Der står det også at regjeringens ønske om å styrke den praktiske og utforskende dimensjonen i skolen også skal prege valgfagene.

Blant de 16 valgfagene som nå får nye læreplaner er også programmering og praktisk håndverk, som regjeringen innførte som såkalte forsøksplaner i henholdvis 2016 og 2019. Disse blir nå et permanent tilbud.

Valgfag på ungdomstrinnet

  • Læreplanene i valgfag beskriver ett års opplæring (57 årstimer) og skal kunne brukes på alle årstrinn på ungdomstrinnet. De skal også kunne brukes i aldersblandede elevgrupper.
  • Skolen kan velge mellom 16 valgfag, men hver skole må tilby minst to valgfag.
  • Elevene på ungdomstrinnet kan velge å ha samme valgfag flere ganger eller nytt for hvert år, men de får én samlet standpunktkarakter på vitnemålet.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

– De nye valgfagene vil gi elevene mulighet til å prøve ut sider ved programmering og ulike håndverksfag. Jeg mener det kan bidra til å øke interessen for digitalisering og yrkesfag. Flere av valgfagene kan blant annet gjøre elevene bedre rustet til å velge utdanningsprogram på videregående, uttaler Sanner.

Nettkurs og kompetansepakker

På spørsmål fra Utdanningsnytt om hvordan man skal sikre at skolene har kompetansen som trengs for å kunne tilby valgfagene programmering og praktisk håndverk opplyser Kunnskapsdepartementet at det er opp til skolene og kommunene å vurdere hvilken kompetanse og kapasitet de har til å tilby ulike valgfag.

De skriver også at en MOOC i programmering, eller et nettbasert fjernundervisningskurs, ble satt i gang da valgfaget først kom i 2016. Frem til nå er omlag 1500 personer registrert som brukere av MOOC-en.

– I de nye læreplanene er programmering nå inne i flere andre fag (matematikk, naturfag, musikk og kunst og håndverk) og dette er en kompetanse som det også er behov for her. Sammen med Universitetet i Oslo, OsloMet storbyuniversitetet og Høgskulen i Volda jobber Udir nå med å utvikle en skolebasert kompetansepakke som skal støtte lærere på 1. til 10. trinn i arbeidet med teknologi, programmering og algoritmisk tenkning, skriver departementet.

– Kompetansepakken vil bestå av flere moduler og skal gi støtte til hele skolen, samtidig som lærere i matematikk, naturfag, musikk og kunst og håndverk får særskilt støtte til sitt arbeid. Denne kompetansepakken skal etter planen være klar i mars eller april 2020.

Store kjønnsforskjeller

Tall Utdanningsdirektoratet publiserte i 2018 viser at det har vært stor forskjell i hvilke valgfag gutter og jenter velger.

83,3 prosent av dem som valgte valgfaget Programmering skoleåret 2017/2018 var gutter. 82,8 prosent av dem som valgte det som da het Teknologi i praksis var også gutter. Og på Fysisk aktivitet og helse utgjorde de også flertallet, med 66 prosent. Innsats for alle var derimot et jentedominert valgfag skoleåret 2017/2018 med 83 prosent jenter. Det var også flest jenter som valgte Sal og Scene (77,6 prosent) og Internasjonalt samarbeid (73,9 prosent).

De største valgfagene, som Fysisk aktivtet og helse, Sal og scene eller Natur, miljø og friluftsliv, var de mest populære. 55 prosent av elevene valgte et av disse valgfagene.

8 prosent valgte et av de minste fagene. Færrest elever, under to prosent valgte "Levende kulturarv", eller "Demokrati i praksis".

Slik valgte elevene skoleåret 2017/2018.
Slik valgte elevene skoleåret 2017/2018.

Nye navn

14 av valgfagene som regjeringen nå sender ut nye læreplaner for, er gamle kjenninger for lærere og elever i ungdomsskolen. Men en del av dem får nå nye navn (se listen i bunnen av saken), og noen skal bygge på andre fag enn tidligere.

"Natur, miljø og friluftsliv" blir til "Friluftsliv", med større vekt på at elevene skal lære mer gjennom å være ute i naturen. Her skal det også legges til rette for at de kan ta båtførerprøven. Mens "Sal og scene" blir til "Produksjon for scene", for å markere at det skal gi elevene erfaring med alle delene av en produksjon.

Se fullstendig liste over valgfagene og hvilke fag de skal bygge på under.

Høringsfristen for læreplanene i valgfag er satt til 14. april.

Powered by Labrador CMS