Leder ved Forandringsfabrikken, Marit Sanner.

– "Timen Livet" er ikke gruppeterapi

– Målet for "Timen Livet" er trygghet for læring. Det er ikke gruppeterapi, sier Marit Sanner, leder ved Forandringsfabrikken.

Publisert Sist oppdatert

Stiftelsen Forandringsfabrikken er en av flere tilbydere av undervisningsopplegg i det nye tverrfaglige teamet Folkehelse og Livsmestring. Ifølge stiftelsen er opplegget basert på svar fra 5500 elever i alle fylker om hva som er viktigst for læring. Ved å se på hvilke svar som går igjen, har de laget ulike opplegg, blant annet "Timen Livet".

– Det må være trygt og varmt for at de skal lære godt. Dette er et hovedsvar fra elever rundt i Norge, sier Marit Sanner.

Men opplegget vekker reaksjoner. Psykologer mener det ligner gruppeterapi og ved Ammerud skole, som har innført "Timen Livet" allerede, reagerer FAU. De forteller om elever som har følt seg presset til å dele ting i timene og er skeptiske til hvilke temaer som tas opp. Psykologene stiller også spørsmål ved evalueringen av opplegget.

– Gjør elevene tryggere

Ifølge Sanner er "Timen Livet" er utprøvd på 23 skoler i fem byer siden 2017 i et skoleutviklings-samarbeid med Forandringsfabrikken.

– Heftet som beskriver opplegget, ligger fritt tilgjengelig på Forandringsfabrikkens nettsider. Det gjør det vanskelig å vite hvor mange som bruker det nå, sier Sanner.

Hun opplyser at "Timen Livet" bygger på kunnskap fra barn og tilbakemeldinger fra fagfolk på skolene som var med å prøve det ut første skoleåret. Det er ikke satt i gang forskning eller følgeforskning.

– Elevene sier at dette er veldig viktig. Det å ta runden i ringen og la alle komme til ordet, gjør at alle føler seg sett og hørt. Klassekameratene forstår hverandre bedre. Det gjør dem tryggere, og derved er det lettere å trives og lære, sier Sanner.

Avviser at barn har taushetsplikt

– Fagfolk mener at dette kan minne om gruppeterapi for barn. Hva sier du til det?

– Målet for Timen Livet er trygghet for læring. Det er ikke gruppeterapi. Men når elevene øver seg på å sette ord på egne følelser, blir de bedre kjent. De forstår hverandre bedre, blir trygge på hverandre og legger grunnlag for faglig og sosial utvikling.

– Noen av foreldrene ved Ammerud skole er skeptisk at barn har taushetsplikt om det de hører under "Timen Livet". Må det være taushetsplikt?

– Barn har ikke taushetsplikt. Dette handler om at det skal være trygt å dele. Derfor avtales det å ikke dele det enkeltbarn har fortalt, utenfor rommet. Hvis barn kjenner på vanskelige følelser etter en time, kan de snakke med den voksne som var i timen. Sammen med den voksne kan de også ta opp om noe skal gjøres videre, sier Marit Sanner.

Powered by Labrador CMS