Lærere fra miljøteamet og ledelsen stiller på trappa før elevene kommer, og møter hver enkelt elev med en hyggelig god morgen hilsen. En fin start på dagen, der alle blir sett. Her ved rektor Elisabeth Dullum. Foto: Erik M. Sundt

Her tar rektor imot elevene på trappa om morgenen

Ved Apalløkka ungdomsskole i Oslo stiller skoleledelsen og miljøteamet på trappa hver morgen. Skolen har også egen fritidsordning, der lærerne ikke får sitte på rumpa.

Vintervinden er frisk i Groruddalen denne morgenen. Det er fremdeles mørkt, men velkomstteamet på trappa til Apalløkka skole i Groruddalen, med rektor i spissen, lyser opp i gule refleksvester. 

– Hei! God morgen! 

Elevene blir tatt imot etter hvert som de dukker opp ved hovedinngangen. Noen hilser tilbake, andre smiler under store hettejakker før de smetter inn i varmen. De aller siste får noen ekstra heiarop med seg på vei inn døren.  

- De står der hver morgen, både miljøteamet og ledelsen. Det er hyggelig. Av og til har de noen morsomme overraskelser også, forteller elevrådsleder Miroslava Georgieva. 

 

Tar elevene på alvor

Apalløkka ungdomsskole i Groruddalen i Oslo har 392 elever og 45 lærere. Det er en mangfoldig skole med elever som har sin opprinnelse fra 40 ulike land. 

– En miniatyrversjon av verden, sier rektor Elisabeth Dullum. 

Hun forteller om hvordan de jobber med relasjonsbygging og samarbeid. Blant annet har de et eget miljøteam bestående av en miljølærer, en sosiallærer og to andre lærere. Det er disse som møter opp ved hovedinngangen hver morgen. Og i 2018 ble de og resten av skolen hedret for sitt arbeid med Dronning Sonjas skolepris. 

– Når vi tar imot hver elev ved skolestart, føler de seg sett og verdsatt. Vi viser at vi bryr oss, og da klarer vi også å løse det meste, forteller Dullum. 

– Dessuten gir det oss voksne en unik mulighet til å plukke opp om en elev ikke har det så bra en dag. 

Les også: Benjaminprisen til Kuben videregående skole

 

Miljøtiltak på timeplanen

Ved Apalløkka skole står miljøtiltak på timeplanen, også for lærerne. Det er tre elevsamtaler hvert år, og skolen har elevdrevne foreldremøter i tillegg til et aktivt Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).

Kontaktlærer har ansvaret for en miljøhalvtime hver uke, og i storefri er både idrettshallen, biblioteket og miljørommet åpent, slik at alle elevene kan finne et tilbud som passer. Noen vil kanskje spille volleyball, andre vil høre musikk, spille sjakk eller bare spise i fred og ro. Skolen har også fritidsordning to dager i uken, der idrettshallen er åpen to timer etter skoletid. Og lærerne får ikke lov til å sitte på rumpa. 

– Det er bra at elever fra ulike klasser spiller ball sammen, og positivt at lærerne har på timeplanen at de skal være i hallen hver dag, mener niendeklasseelev Marcus Alme Hegstad. 

 

Stolt av skolen sin  

Kunst og kultur står også sentralt i skolen både gjennom SKUP, skolens utviklingsprosjekt i Den Kulturelle skolesekken, og gjennom samarbeidet med Nasjonalgalleriet og Oslo Met – Storbyuniversitetet om prosjektet «Bruk et bilde».

– Vi jobber både med bydelen og andre etater, i tillegg til andre ungdomsskoler, forteller rektor Elisabeth Dullum.

– Det er svært nyttig å dele erfaringer. Vi har alle noe å bidra med, og noe å lære av hverandre.

Arjan Maroufi, også han niendeklassing, er glad for tilbudene ved Apalløkka.  

– I starten på åttende trinn ble vi hengende rundt skolen, og da gjorde vi en del tull. Skolen har gjort det mulig at vi kan være aktive etter skoletid, og jeg synes Apalløkka er en skikkelig bra skole. Jeg er stolt av at skolen min har jobbet så godt, og det er en ære å få Dronning Sonjas skolepris, sier han. 

 

– En god rollemodell 

Juryen for dronningens skolepris, med juryleder og filosofiprofessor Inga Bostad i spissen, roste også Apalløkka for hvordan de har jobbet systematisk og helhetlig for å skape en trygg og god skole for alle. 

«Det er tydelig at fellesskapet og kollektiv læring står sterkt, og at alle elever skal oppleve at det er et godt lag rundt dem, både faglig og sosialt, slik at de skal oppleve mestring. Skolen utmerker seg med å vektlegge samarbeid på alle nivå og ved å bruke nærmiljøet og bydel Grorud på en gjennomtenkt og helhetlig måte, og er samtidig bevisst på at denne delen av Oslo kan ha utfordringer som gjør det nødvendig å ha et bredt nettverk av samarbeidspartnere for å fremme likeverd og inkludering – også utover elevens skolehverdag. En langsiktig tenkning rundt likeverd og inkludering preger skolens ledelse», heter det i deres begrunnelse. 

«Skolen vil være en brobygger mellom alle elever, uansett bakgrunn. Apalløkka skole er en god rollemodell, på rett vei», konkluderer de. 

 Les også: Bedre trivsel på yrkesfag

 

Åpner kantine 

Rektor Dullum sier prisen har vært til stor inspirasjon for videre arbeid ved skolen. 

– Vi visste at vi var nominert, og vi var veldig spente da avgjørelsen skulle offentliggjøres 2. oktober 2018, forteller hun. 

– Det ble en stor dag for oss. Vi er både stolte, begeistret og beæret over at vi vant. Under prisutdelingen ønsket vi å vise frem mangfoldet, og dronningen, ordføreren, kunnskapsministeren og alle de andre som besøkte skolen, fikk se mange elevers talent, både innen sang, musikk, dans, sport og servering. 

Som vinnere fikk Apalløkka skole et diplom, en pengepremie på 250.000 kroner og et trykk med tittelen «Vekst», laget av Dronningen selv.

Og ledelsen har lyttet til elevene ønsker om hva pengene skulle brukes til. Det er blitt både elevstoler, bilder av Lisa Aisato, fotografier av Tommy Amundsen og hjertestarter. Neste prosjekt blir å åpne kantine.

Les også: Erna vil opprioritere arbeidet mot rasisme 

Powered by Labrador CMS