Her er noen råd til hvordan man kan håndtere en truende situasjon. I grepet som er vist her holdes begge armene til barnet med den ene armen din. Hodet stabiliseres for å avverge skalling og skjerme barnet. Foto: Verge Opplæring
Her er noen råd til hvordan man kan håndtere en truende situasjon. I grepet som er vist her holdes begge armene til barnet med den ene armen din. Hodet stabiliseres for å avverge skalling og skjerme barnet. Foto: Verge Opplæring

Slik håndterer du en truende situasjon

Lærere har plikt til å gripe inn for å hindre at en elev skader seg selv eller andre eller eiendom.

Publisert

Samtidig har lærerne et forbud mot å bruke tvang eller makt så sant det ikke er nødverge/nødrett.

Adgangen til å bruke nødrett og nødverge er snever, og den kan bare brukes når det er nødvendig for å forsvare noen eller noe mot risiko for skade.

Les denne! De yngste elevene er mest voldelige

Utdanningsdirektoratet har en egen nettside med tolkninger av regelverket.