FOR DE MINSTE: I Miniputten familiebarnehage på Stabekk har barnehagelærer Elisabeth Torp åtte barn – og en bemanning godt over det som er kravet til familiebarnehager. Foto: Erik M. Sundt

Familiebarnehager drives uten samme krav til bemanning som andre barnehager

Familiebarnehager er blitt big business. De drives som kjeder – uten samme krav til bemanning som andre barnehager.

Publisert

– Før var alle familiebarnehager som min. Nå er mange blitt big business, sier Elisabeth Torp.

Åtte småbarn baser i snøen utenfor Miniputten familiebarnehage på Stabekk i Bærum. Der, i det som også er hagen til pedagog og eier Elisabeth Torp, har de leikehus, små benker og bord, bøtter, spader og akebrett.

Da hun starta opp, for nesten 30 år siden, var det for å slippe å kjøre døtrene til to forskjellige barnehager, mens hun dro på jobb i en tredje. Nå tenker hun at familiebarnehagene er et viktig tilbud til de minste barna.

– Jeg tror det er en fordel med små og oversiktlige barnegrupper, sier hun.

– Barnehagene som bygges i Bærum nå, er svært store. Når jeg har vært innom, har inntrykket vært at det er et voldsomt renn av folk hele tida. Da har jeg tenkt at det kan være vanskelig for de små.

 

Har 31 familiebarnehager

Men selv om forskriften om familiebarnehager sier at barnehagen fortrinnsvis skal foregå i bebodde hjem, åpnes det for unntak. Og etter hva både Torp og Utdanning har kommet frem til er det bare fire familiebarnehager i Bærum, av 43, som drives i eiers eget hjem, der eier også selv arbeider i barnehagen. 35 av familiebarnehagene i kommunen har eiere som har to barnehager eller flere. Da leier de seg lokaler i andre boliger. Det er disse Torp sikter til når hun snakker om «big business».

 

 

På landsbasis har 103 av familiebarnehagene eiere som eier mer enn én barnehage. De største kjedene er Lykketrollet, Hakkebakkeskogen og Nøtteliten.

De to siste er registrert som to selskaper, men har samme eier. Til sammen har de 31 familiebarnehager i Akershus og Oslo – 19 av dem ligger i Bærum. Ifølge regnskapstalla innrapportert til Brønnøysundregisteret hadde Hakkebakkeskogen og Nøtteliten 2,9 millioner i overskudd i 2017, og et samlet overskudd over fem år på 17,2 millioner kroner.

 

 

Tina Frigår-Hansen eier Nøtteliten og Hakke-bakkeskogen familiebarnehager. De ble starta i 1996, og er Norges eldste kjede.

Hun vedgår at det ikke er like lønnsomt å drive i dag som det var tidligere. Blant årsakene til det er at det i praksis ikke lenger kommer barn over tre år til familiebarnehagene, og at gruppene derfor ikke kan være på mer enn fire eller åtte barn. Tidligere hadde de ofte større grupper. Det er også vanligere at barn slutter midt i året.

Lykketrollet har 19 familiebarnehager i Oslo. Lykketrollet eies av Oslo Barnevaktformidling. Her var, viser regnskap i Brønnøysundregistrene, overskuddet på 800.000 kroner i 2017, og på 4,8 millioner over de siste fem årene. Utdanning har prøvd å få kontakt med eier, uten å lykkes.

 

Mobil pedagog

Med tre fulle stillinger, inkludert pedagog, og åtte småbarn er Miniputten familiebarnehage på Stabekk bemanna godt over kravene.

Ifølge forskriften kan en assistent ha ansvaret for fem barn hele barnehagedagen, hvis flertallet av barna er over tre år. Hvis flertallet er under, sier ikke forskriften mer enn at barnetallet «må være lavere». Altså under fem.

 

 

Forskriften sier ingenting om krav til pedagog i barnehagen, derimot er nøkkelen en pedagog per 30 barn og kravet at assistentene skal ha veiledning av pedagog.

Til sammenligning har en ordinær barnehage nå, med de nye bemanningsnormene, et krav om at det skal være en pedagog per sju barn under tre år. Det kan være tre barn per ansatt ellers når barna er under tre år.

 

Krever personlige egenskaper

De aller fleste familiebarnehagene har nettopp barn under tre år. Og oversikten fra Utdanningsdirektoratet viser at så godt som alle sier at de har fire barn, eller åtte, hvis de har doble grupper.

– Jeg har aldri skjønt dette med at en pedagog skal komme og veilede assistentene innimellom, sier Elisabeth Torp.

– Det hadde jeg aldri klart. Å veilede i arbeidet med småbarn, det er å vise og demonstrere i praksis hvordan man gjør.

Et tilfeldig søk på ledige assistentstillinger i familiebarnehage viser faktisk at av ti stillinger stilles det ingen formelle krav i tre av annonsene.

Det holder med personlige egenskaper som «leken» og «empatisk». Fem krever erfaring fra barnehage, to krever fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Fem understreker at søkeren må kunne norsk, tre krever norskkunnskaper etter gitte standarder.

– Det er familiebarnehager med assistenter som ikke har vært lenge i Norge, og da kan språket bli et problem. Men jeg mener de må kunne mer enn bare språket. De må kjenne til småbarnssanger og småbarnslitteratur, sier Torp.

 

 

– Ingen grunn til ulike regler

Ifølge Kunnskapsdepartementet er det ikke gjort noen vurdering av om reglene for bemanning i familiebarnehager bør endres. Men i det utredningsarbeidet om private barnehager som starta opp i vår, er nå familiebarnehagene tatt med. Det var de ikke i utgangspunktet.

Professor i barnehagepedagogikk ved Oslo Met – Storbyuniversitetet, Anne Greve, mener regelverket for familiebarnehager ikke er tilstrekkelig for å sikre den kvaliteten rammeplanen legger opp til.

– Det er ingen grunn til å ha andre regler for bemanning i familiebarnehager enn i vanlige barnehager. Det aller viktigste for kvaliteten i en barnehage er personalet. Vi har så mye forskning om dette at vi kan slå det fast helt uten forbehold, sier hun.

Greve leder forskningsgruppa «Kvalitet i barnehagen» ved Oslo Met – Storbyuniversitetet og har også arbeida 17 år som barnehagelærer.

 

 

– Dårlige forutsetninger for kvalitet

Barnehagekvalitet krever, ifølge professoren, et personale som både er stort nok og kompetent nok til å gi barnet rett respons.

– De ansatte må bruke sitt faglige skjønn når de skal støtte, veilede og inspirere de små. Et skjønn består av praktisk erfaring og teoretisk kunnskap, og det blir finslipt i diskusjon, refleksjon og observasjon med kolleger, sier Greve.

 

 

Hun mener muligheten til å opparbeide et slikt skjønn er minimalt når en ufaglært assistent er aleine med fire barn, og ikke særlig bedre når to ufaglærte er aleine med åtte eller ni.

– Derfor blir forutsetningene for å utvikle kvalitet i slike barnehager svært dårlige. Legg så til hvor sårbare slike grupper blir ved ulykker og sykdom, og det er klart at familiebarnehager blir en dårlig organisasjonsform. Det finnes helt sikkert assistenter i familiebarnehager med mye omsorg, godt humør og stor arbeidskapasitet. Det er likevel ikke nok til å skape en god barnehage, sier Greve.

 

Gjennomgår årsmeldingene.

I Bærum kommune har de stedlig tilsyn i barnehagene, også familiebarnehager, forteller spesialrådgiver Lisbeth Bjerke.

Bakgrunnen for et slikt tilsyn er bekymring for om barnehagens etterlevelse av barnehageloven. Gjennomgang av barnehagenes årsmelding er bakgrunn for slik bekymring, ifølge Bjerke.

Miniputten familiebarnehage har dessuten samme tilbud fra kommunen om faglig oppdatering og faglige møter som de andre barnehagene. Det er kjærkomment, sjøl om det kan være vanskelig å få tid til å delta, sier Elisabeth Torp.

– Jeg følger heller ikke opp rammeplanen som jeg skal, innrømmer hun.

– Digitale ferdigheter overlater jeg til foreldrene. Jeg kan for lite om dette, og det er ikke rom i arbeidstida for at jeg skal få oppdatert meg.

 

 

Familiebarnehage på mange måter

Dersom barnehageeieren på Stabekk skal tilfredsstille de nye bemanningskravene for en ordinær barnehage, har hun per i dag ett barn for mye. Elisabeth Torp svarer verken ja eller nei på spørsmålet om det kan få avgjørende konsekvenser for en familiebarnehage dersom bemanningskravene blir like for alle barnehager.

Men hun klager ikke over økonomien slik den er i dag.

– Da jeg starta opp i 1989, var det mye tøffere. Men de offentlige tilskuddene har vokst, konstaterer hun.

Samtidig vedgår hun at en liten arbeidsplass er sårbar ved sykdom, og at mye sykdom hos ansatte kan bli dyrt. Men i Miniputten har helsa stort sett vært god.

I dag er likevel den ene datteren vikar. Det går greit, hun har hatt fast arbeid i barnehagen tidligere. Nå er det den andre datteren som arbeider fast i Miniputten.

– Så vi er en familiebarnehage på mange måter, sier Torp.

 

 

Powered by Labrador CMS