Det er 74 overgrepssaker med ansatte i skole eller barnehage siden 2010. Foto: Jørgen Jelstad
Det er 74 overgrepssaker med ansatte i skole eller barnehage siden 2010. Foto: Jørgen Jelstad

«Dette kan ikke fortsette lenger»

Hovedsaken i Utdanning i desember tar for seg et tema som på ingen måte er ukjent, men som det likevel er blitt snakket altfor lite om: Ansatte i barnehage og skole som begår seksuelle overgrep mot barn og elever.

Vi hører om det i nyhetssendinger, og vi leser om det på nettet og i aviser. Reaksjonene blir som regel sterke der og da, men så legger det seg igjen til neste sak dukker opp. Ofte tar det ikke så lang tid heller.

Dette er lederen i Utdanning nr. 21/2016.

Utgaven er tilgjengelig i sin helhet som eblad tirsdag 6. 12. Papirutgaven kommer ut til mottakere fra onsdag 7.12.

 

Alle våre artikler om dette finner du her: utdanningsnytt.no/overgrep

 

Dette er saken:

  • Det er 74 overgrepssaker med ansatte i skole eller barnehage siden 2010.
  • Det er dommer i 61 av sakene. Av disse er 5 anket og skal opp i lagmannsrettene i løpet av de neste månedene.
  • I 10 av sakene er det siktelser, og de er fortsatt under etterforskning.
  • I 3 av sakene er tiltalen klar og sakene skal opp eller er oppe i tingretten akkurat nå. 
  • I 50 av sakene er det begått overgrep mot egne elever eller egne barnehagebarn.  
  • I de resterende sakene er det enten overgrepsmateriale med ukjente offer, eller barn overgriperen har møtt på nett, på fritidsaktiviteter eller privat.

Den kartleggingen Utdanning har gjort viser at det er snakk om 74 saker siden 2010 hvor lærere, barnehagelærere eller andre ansatte i barnehage og skole har vært involvert. I 56 av sakene foreligger det rettskraftige dommer. Det innebærer at det i gjennomsnitt er snakk om en ny sak hver eneste måned, nesten ikke til å fatte.

Selv om vi har brukt lang tid på å forsøke å få tak i alle sakene hvor ansatte i skole eller barnehage er involvert, har vi ikke avdekket alt som er skjedd i løpet av disse årene. Psykolog og ekspert på området, Pål Grøndahl, sier det slik til Utdanning: 

– Der det er barn, der vil overgriperne være.

Man må gå utfra at de som er dømt bare er et lite utvalg av alle overgriperne som finnes i barnehage og skole. Dette er et fenomen vi ikke kjenner til omfanget av. Grøndahl har trolig helt rett.

De personene som barn og unge skal kunne stole 100 prosent på, i tillegg til sine egne foresatte, er lærere og barnehagelærere. Det er blitt nedfelt i lærerprofesjonens etiske plattform som Utdanningsforbundet fikk utarbeidet etter en omfattende prosess for noen år siden. I plattformen heter det blant annet at barnehagelærere, lærere og ledere i møte med barnehagebarn, elever og foresatte skal gripe inn og verne barnehagebarn og elever mot krenkelser, uavhengig av hvem som utfører dem. Hva skal barnehagebarn, elever og foresatte tro når det i mange tilfeller er barnehagelærere og lærere som står for overgrepene? Dette kan rett og slett ikke fortsette.

Vi synes det er flott at lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er så krystallklar i sin reaksjon på det Utdanning har avdekket.

– Dersom man har den minste mistanke om at en kollega eller en annen voksenperson forgriper seg på barn, må man reagere. Det er vår soleklare plikt å gripe inn, sier Handal.

Vi regner med at ansvarlige myndigheter, både lokalt og sentralt, er like tydelige framover. Her har alle en viktig jobb å gjøre, og den kan ikke vente en eneste dag.

 

Alle våre artikler om dette finner du her: utdanningsnytt.no/overgrep