Erna Solberg under Høyres sentralstyre i Høyres hus i Oslo mandag.Foto: Javad Parsa / NTB

Erna Solberg: Skolen går i feil retning

Skolen går i feil retning, mener Høyre-leder Erna Solberg. Hun mener regjeringen må legge om kursen.

– Etter et halvt år med ny regjering ser vi at norsk skole går i feil retning, sa Solberg da hun talte til Høyres landsstyremøte mandag. Hun listet opp fem punkter:

  • Kompetansekrav for lærere i norsk, matte og engelsk bør ikke fjernes.
  • Lærerspesialistordningen bør bestå.
  • Fraværsgrensen bør ikke svekkes.
  • Friskoler er et viktig supplement til den offentlige skolen.
  • Elever før få mulighet til å velge videregående skole.

Rundt 2000 lærere jobber i dag som lærerspesialister og har dermed mulighet for økt lønn og økt opprykk. Regjeringen valgte å avvikle ordningen i budsjettforliket med SV. Men Solberg ber om at de må snu.

– Regjeringen har med et pennestrøk foreslått å ta bort denne ordningen, uten å fortelle hva som skal ta over, sa Solberg.

– De jobber med realfag, spesialpedagogikk, begynneropplæring og yrkesfag. Det burde blitt flere av dem, tilføyde hun.

Noe av det viktigste framover blir å få på plass en ungdomsskolereform, slik regjeringspartiene har lovet i Hurdalsplattformen. Samt å sørge for at voksne får god nok mulighet til å skaffe seg kompetansen de trenger, ifølge Solberg.

Rullerende skolestart for voksne

Solberg viste til to sentrale bekymringer, som skole- og utdanningspolitikken må finne en løsning på: Folk som faller utenfor, og et arbeidsliv som sliter med å få tak i folk med rett kompetanse.

Et av svarene hennes tar utgangspunkt i fullføringsreformen, som ble vedtatt i fjor sommer. Nå skal den fylles med innhold. Øverst på Høyres liste er å innføre videregående skole for voksne og mulighet for økt tilpasning.

Høyre vil snart komme med forslag i Stortinget om en ny videregående skole for voksne. Et av forslagene handler om fleksibel skolestart, altså at flere skoler tilbyr skolestart når som helst på året.

Bedre tilpasning

Slike grep vil gjøre det lettere for voksne å skaffe seg kompetansen de trenger, mener Solberg.

– Retten til å fullføre videregående skole blir ikke reell før vi tilpasser skolen til folk i ulike faser i livet. Høyre foreslår et nytt konsept hvor skolen er tilpasset voksne med barn, bikkje og boliglån, sa hun i talen.

Det handler om å tilby 50-åringen mulighet til å ta fagbrev på jobb. Tilby 40-åringen et nettkurs som kan tas i et travelt familieliv. Eller å la en arbeidsløs 30-åring starte undervisning i mars i stedet for å vente til skolestart i august, forklarte Solberg.

Videre vil Høyre ha:

  • Et nasjonalt system for teoriundervisning i fellesfagene og programfagene. Det skal gjøre det lettere å kombinere jobb og utdanning.
  • Ordningen fagbrev på jobb skal tilbys i alle fylker.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS