Både Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er positiv til at eksamen skal trekkes tidligere. Elevorganisasjonen tror det kan gjøre det lettere for elevene å forstå hva de skal lære før eksamen. Foto: Hans Skjong

Både elever og lærere er positive til tidligere eksamenstrekk

Både Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen er positive til at eksamen trekkes tidligere enn i dag.

Publisert

Regjeringen håper at en ny organisering av skoleåret i videregående skal det enklere for skolene å planlegge, slik at elevene får det antallet undervisningstimer de har krav på i hvert fag.

Ifølge en rapport fra Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) fra 2016 får nemlig rundt 20.000 elever i videregående skole færre timer enn læreplanen sier at de skal ha.

I høst sendte Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ut fire forslag til tiltak de mener kan frigjøre tid. Et av dem er å trekke eksamen tidligere, slik at det blir enklere for skolene å planlegge undervisningstiden.

Det er Elevorganisasjonen positive til. De tror det også kan gjøre det lettere for elevene å forstå hva de skal lære før eksamen.

Utdanningsforbundet skriver i sitt høringssvar at det vil gjøre det lettere å planlegge undervisningen. Men forbundet advarer også om at det kan føre til at fagene som blir trukket til eksamen prioriteres i undervisningen på bekostning av andre fag.

Både UDF og de andre lærerorganisasjonene er dessuten skeptiske til om de foreslåtte tiltakene vil være nok. 

 

Spør om undervisningstimer

En annen kime til uenighet er hva en undervisningstime skal defineres som. Skolenes Landsforbund er skuffet over at det selv etter høringen ikke vil være enighet om hva en undervisningstime skal inneholde. 

– Vi ønsker en avklaring om hva opplæring skal være, sier nestleder Chris Gøran Holstad. 

Elevorganisasjonens (EO) påtroppende leder Alida D’Agostino er imidlertid klar på hva en time skal være.

– En undervisningstime skal være når læreren er til stede i klasserommet sitt med elevene, sier hun. 

EO er for øvrig kritiske til å komprimere eksamensperioden til fem dager. De mener at eleven «vil få mindre tid til å fordype seg i den enkelte eksamen», slik de har svart i høringen.

 

Powered by Labrador CMS