Freddy Andre Øvstegård (SV) håpet på stortingsflertall for å avskaffe dagens eksamen. Slik blir det ikke, men endringer kan det bli.
Freddy Andre Øvstegård (SV) håpet på stortingsflertall for å avskaffe dagens eksamen. Slik blir det ikke, men endringer kan det bli.

Stortinget sa nei til å avskaffe eksamen

SV ville ha Stortinget med seg på å avvikle dagens eksamensordning. Men tirsdag stemte flertallet for å beholde eksamen i ungdomsskolen og i videregående.

Publisert Sist oppdatert

Etter tre skoleår med avlyst eksamen, mener SV det er på tide å avskaffe dagens skriftlige eksamen for godt. Det fikk partiet ikke med seg stortingsflertallet på.

Den 10. mai behandlet Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget forlaget fra SV om å avskaffe dagens eksamensordning. SV hadde håpet å få med seg regjeringspartiene på en begynnende endring, men slik ble det ikke, skriver NRK.

– Det virker som om eksamen er blitt en slags hellig ku i skolepolitikken, uttaler Freddy André Øvstegård, SVs medlem i utdanningskomiteen til NRK.

Han viser blant annet til at også utdanningskomiteen påpeker svakheter ved dagens eksamsensordning:

«Komiteen merker seg at det i evalueringer av eksamensordningen er trukket frem enkelte svakheter ved dagens eksamen. Manglende forutsigbarhet, skjevhet i trekket, sensorer som vurderer identiske oppgaver ulikt og ulik vanskelighetsgrad på eksamensformer er eksempler på dette. Komiteen viser til at det derfor er viktig at vi fortsetter å videreutvikle eksamen, både med hensyn til kvalitet og rettferdighet, uten at det går på bekostning av tilliten til eksamen.»

Høyre fikk støtte fra regjeringspartiene

Høyre har hele veien vært forkjemper for å beholde dagens eksamensordning. Til NRK sier utdanningspolitisk talsperson Margret Hagerup:

– Vedtaket sikrer eksamen som en viktig vurderingsform for elevene i norsk skole og det sikrer at vi fortsatt kan ha en sentralgitt eksamen som er lik over hele landet.

Hagerup sier til NRK at hun er glad for at regjeringen er så klare på at eksamen skal bestå, mens Øvstegård er glad for at at kunnskapsminister Tonje Brenna har satt i gang et utredningsarbeid og er åpen for å teste ut endringer av dagens sluttvurdering.

Dagens to regjeringspartier, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, lovet allerede i Hurdalsplattformen at eksamen skal bestå. Likevel er kunnskapsminister Tonje Brenna åpen for endringer. Men før det eventuelt gjøres endringer i sluttvurderingen nasjonalt, vil hun at endringene testes ut.

Kritiske til å teste endret sluttvurdering

Men før det eventuelt gjøres endringer i sluttvurderingen nasjonalt, vil Brenna at endringene skal testes ut. Det er Utdanningsforbundet skeptiske til.

I et innspill til Kunnskapsdepartementet heter det at «eksamensresultatene skal sikre rettferdig konkurranse om studieplasser i hele landet». Derfor er det skepsis til å gi kommuner og fylkeskommuner lov til å teste ulike sluttverdingsformer lokalt.

Elevorganisasjonen derimot, mener dagens fem timers skriftlige eksamen er utdatert. De støtter SVs forslag om å avskaffe skriftlig eksamen i sin nåværende form. Men i likhet med SV vil de ha en annen og endret sluttvurdering. De ønsker seg en ordning med ekstern sensurering som bedre ivaretar elevenes rettssikkerhet.

Utvalg kommer med forslag i 2023

Kunnskapsminister Tonje Brenna satte 1. april ned et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå hele nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Der er blant annet Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet representert.

Vurderingsutvalget ledes av professor Tine Sophie Prøitz ved Universitetet i Sørøst-Norge. Utvalget skal levere sin sluttrapport med anbefalinger til endringer høsten 2023.

Powered by Labrador CMS