Campus på Gløshaugen oppe på høyden, med hovedbygningen fra Norges tekniske høgskole sentralt. Den røde rund bygning i forgrunn er "Samfundet",Studentersamfundets bygg.

NTNU har digital åpning også i år – studentene ønsker ikke dette

Den tradisjonelle immatrikulering ved NTNU blir digital også i år, som i fjor. Rektors begrunnelse er at det er slik studentene vil ha det. Men Studenttinget synes ikke det er noen god idé.

Publisert

Studiestart de to siste årene har vært sterkt preget av koronapandemien. I august 2020 holdt rektor Anne Borg ved NTNU sin første immatrikuleringstale i friluft på plenen på en av campusene i Trondheim, slik rektor vanligvis holder denne talen – men hun holdt den for tom plen. Kamera sørget for å overføre den til det digitale rom, skriver Universitetsavisa.

Flere byer på én dag

Året etter, 2021, fantes det studenter rundt om på campus, men da hadde rektor vært i studio og spilt inn en immatrikuleringstale.

I år har rektor Anne Borg besluttet at også denne immatrikuleringen skal gå i et delvis digitalt format, etter modell fra i fjor. I et referat fra møte i Undervisningsutvalget den 15. november i fjor: lyder det: «Rektor har bestemt at det skal være immatrikulering samme dag i alle tre byer, mandag 15.august med et hybrid opplegg som denne høsten.»

I sin begrunnelse for å videreføre fjorårets løsning viser hun til studentene.

– Denne løsningen er valgt først og fremst fordi den er ønsket av studentene, og fordi vi mener at den setter studentene i sentrum og bidrar til å gi et godt første møte med NTNU. Vi gjorde flere svært gode erfaringer med 2021-varianten av immatrikuleringen og ønsket å utforske potensialet i den modellen videre. Med denne løsningen får de nye studentene møte sine fremtidige studiekamerater, på den campusen de skal studere på, umiddelbart. Dette har vi fått mange gode tilbakemeldinger på, og det er en løsning studentene ønsket at vi skulle prøve igjen, skriver rektor.

Vil ha fysisk oppmøte

Lederen for Studenttinget Astrid Hilling, er man lite begeistret for løsningen som er valgt

– Studentene synes det er viktig at man får en god start ved NTNU, og mange opplever at en felles, digital løsning ikke gir den samme starten som den har gjort tidligere, sier Hilling til Universitetsavisa.

Hun framholder betydningen av at alle tre studiebyer vises likt for studentene under seremonien.

– Men samtidig gir en tilknytning og tilhørighet til egen studieby hvor man får sett campus og studentaktiviteten som skjer i sin by. Det får man ikke til på en god måte ved en felles digital samling, sier Hilling.

Samlende

I sin begrunnelse for å erstatte fellesarrangementet på plenen med digitalt arrangement viser Borg til ønsket om å tilpasse immatrikuleringen til Ett NTNU-tanken.

– Vi synes det fungerte veldig bra å synliggjøre hele NTNU, i alle tre byer, under immatrikuleringen. Det var mange som satte stor pris på det og som sa at dette var noe de ønsket å videreføre, sier rektor Borg til Universitetsavisa.

Studenttingets leder sier imidlertid at for studentfrivilligheten og studentdemokratiet er det viktig å få vist seg fram for studentene, og det vil man ikke få til hvis man må forholde seg til det som kun er felles for de tre byene.

– Det er et behov for å skille immatrikuleringen noe i de tre studiebyene slik at man faktisk får vist det som er spesielt for de tre studiebyene, men samtidig har en felles del fra rektor og NTNU sentralt. Her kan den felles delen være digital eller direkteoverført, med en fysisk del i hver studieby, sier Hilling til Universitetsavisa.

Powered by Labrador CMS