Ukrainian refugee children place Ukrainian flags on tops of sand castles at the beach of Sant Salvador in Vendrell. Conceding with the celebration of Orthodox Easter, a group of Ukrainian refugees including children in Vendrell has made sandcastles on the beach of Sant Salvador, each sand castle symbolizing the death of a child during the Russian invasion of Ukraine. It also shows the castles that the deceased children will never be able to build. (Photo by Ramon Costa / SOPA Images/Sipa USA)

Ukrainske barn i Danmark kan få undervisning på morsmålet

Et bredt flertall i det danske Folketinget er enige om midlertidig å tillate at flyktningbarn fra Ukraina kan få undervisning på ukrainsk og engelsk.

Publisert

Det blir også mulig for kommunene å bruke undervisningsmateriell fra Ukraina. Ukrainske foreldre skal dessuten få tilskudd til å passe sine egne barn. Forslaget skal kunne hastebehandles i mai og tre i kraft raskt, med utløp i mars 2024.

– Det store antallet fordrevne ukrainere som vi mottar i Danmark i disse ukene, legger et betydelig press på kommunene. Derfor gir vi kommunene en ekstraordinær fleksibilitet, sier barne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i en pressemelding.

1. april varslet utlendings- og integreringsminister Mattias Tesfaye at det var kommet mellom 25.000 til 30.000 ukrainere til Danmark, og at man ventet en økning til 35.000 til 40.000 etter påske.

LES: Trondheim har ingen morsmålslærere som kan ukrainsk

Kommunene får mulighet til å opprette særlige barnehage- og skoletilbud til barn og unge fra Ukraina som har oppholdstillatelse i Danmark. Målet er at barna får de beste mulige rammene til å inngå i det danske samfunnet mens de er i landet, mens de også får mulighet til å bevare tilknytning til det ukrainske språket, kulturen og identiteten.

I Norge er det foreslått midlertidige tilpasninger av opplæringsloven som blant annet skal sørge for at ukrainske barn kan få et innføringstilbud uten at det kreves samtykke fra elever og foreldre. I tillegg er det foreslått midler til å oversette læremidler til ukrainsk.

Powered by Labrador CMS