Se video fra den danske efterskolen

Om lag 29.000 av danske ungdomsskoleelever velger ett eller to år på en av Danmarks 248 efterskoler. Se video fra en slik skole her.

Publisert

Ungdommer i Norge som tar folkehøyskole, gjør det vanligvis etter videregående. I Danmark kan de dra på en lignende skole allerede som 14-åringer. Da får de også
ungdomsskolevitnemål.

Efterskolen er en skoleform for 14- til 18-åringer i Danmark. Elevene kan ta 8., 9. og 10. klassetrinn ved en efterskole.  Skolene er kostskoler, noen har tilbud til dagelever og er opprettet under friskole-lovens betingelser.

Beløpet avhenger av skole og av foreldrenes inntekt. Den dyreste efterskolen koster 122.620 danske kroner i året. Den billigste koster 75.850 danske kroner. Elevene får dekket full kost og losji. 

Alle elevene får statlig støtte, fra 24.402 til 50.610 danske kroner i året.

Om lag 29.000 danske ungdomsskoleelever velger ett eller to år på en av Danmarks 248 efterskoler. Noen er spesialskoler for elever med lærevansker eller lese- og skrivevansker, de aller fleste er ordinære skoler. De som går på en efterskole, velger det i stedet for vanlig ungdomsskole, eller 10.-klasseskoler, som også er et særdansk tilbud.

Utdanning besøkte to av efterskolene på Jylland, én med fokus på akademiske fag og én for elever som har dysleksi.

Hele reportasjen leser du i Utdanning nr.9/2018 men i videoen under får du en liten smakebit på livet ved en efterskole.

Powered by Labrador CMS