Politikerne i København vil gjøre mer for de høyt begavede elevene.
Politikerne i København vil gjøre mer for de høyt begavede elevene.

København styrker innsatsen for de dyktigste elevene

Samtidig som den danske kunnskapsministeren har besluttet å legge ned den nasjonale talentenheten for høyt begavede elever i grunnskolen, vil nå politikere i København se på mulighetene for å styrke innsatsen for de dyktigste elevene i den danske hovedstaden.

Publisert

Københavns kommune undersøker nå hvordan man kan forbedre innsatsen for høyt begavede elever. Kunnskapsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har fått hard medfart etter at hun besluttet å legge ned den såkalte talentenheten som den tidligere regjeringen opprettet. Den hadde et budsjett på 65 millioner kroner og hadde som mål å høyne nivået på allerede høyt begavede elever. Kritikken går på at statsråden gjør dette av ideologiske årsaker.

– Hos oss i København er det ingen ideologisk motstand mot å gjøre noe for denne gruppen elever, sier Jens-Kristian Lütken. Han er medlem av barne- og ungdomsutvalget for partiet Venstre i Københavns Borgerrepræsentation.

Det var nettopp hans parti som tok til orde for å se på hva kommunen kan gjøre for de mest begavede elevene i hovedstandens 69 grunnskoler.

Diskusjonen i barne- og ungdomsutvalget resulterte i at de skal komme med en status over «eksisterende innsatser for målgruppen, initiativer og muligheter for å styrke innsatsen på området».

– Jeg tror sånn sett at alle var enige om at det skal gjøres noe for denne elevgruppen. Det kan jo tenkes at ikke alle vil kjempe like hardt for det i budsjettforhandlingene, men alle ser viktigheten av det. Hvis vil skal ha en sterk grunnskole så krever det at også de beste elevene velger den offentlige grunnskolen og får utfordringer som passer deres nivå, sier han til folkeskolen.dk

Han peker på at Danmark har færre elever på høyeste nivå i PISA-undersøkelsene enn gjennomsnittet i OECD-landene. Han mener det er svært viktig for disse elevenes trivsel at det rettes en solid innsats mot dem.

Powered by Labrador CMS