Rektor ved Bergensskole sparket etter mangelfull håndtering av overgrepsvarsler

En rektor i Bergen er sparket av kommunen for å ikke å ha gått videre med varsler mot en SFO-ansatt, som nå er siktet for overgrep mot barn ved to skoler.

Den SFO-ansatte ble pågrepet i desember i fjor, og den 30. juni ble siktelsen mot vedkommende utvidet til å gjelde tre tilfeller av voldtekt av barn under 14 år, samt åtte tilfeller av seksuell handling mot barn.

Rektoren på en av skolene der den SFO-ansatte jobbet, mottok en bekymringsmelding om den siktede allerede i mai i fjor. Varslene omfattet handlinger mot to elever som «omfattes av straffelovens bestemmelser om voldtekt eller seksuelt krenkende atferd overfor barn under 14 år», ifølge et dokument Bergens Tidende har fått tilgang til.

Dokumentet er et referat fra et drøftingsmøte Bergen kommune hadde med den aktuelle rektoren i januar i år. Av referatet går det fram at skolelederen ikke gikk videre til verken politi eller sine nærmeste ledere med varslene mot den SFO-ansatte. Dermed skjedde det ikke noe rundt den SFO-ansatte før desember i fjor, da tre elever ved skolen gikk til helsesøster for å fortelle om mannen. Hun varslet omgående politiet.

I drøftingsmøte-referatet slår kommunen fast at rektorens mangelfulle oppfølging av varslene utgjorde et «grovt tillitsbrudd». Rektoren ble avskjediget 17. januar.

«Det er videre overveiende sannsynlig at din håndtering av bekymringsmeldingen har ført til at elever ved annen skole i Bergen kommune er blitt utsatt for overgrep av den samme ansatte», skriver kommunen i referatet ifølge Bergens Tidende.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS