DEN NYE SKOLEHVERDAGEN
Anbefaler 15 elever per lærer i småskolen

Skolene må sørge for avstand mellom elevene når de yngste kommer tilbake til skolene på mandag.

Publisert Sist oppdatert

Alle landets skoler ble stengt den 12. mars. Mandag den 27. april skal elevene i 1. - 4. klasse få vende tilbake igjen til klasserommene.

Men skolehverdagen blir litt annerledes enn før. Hyppig håndvask, økt renhold, færre kontaktpunkter og tidlig isolering av syke er blant tiltakene. Det er Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet som i samarbeid har utarbeidet smittevernveilederen for skoler og skolefritidsordninger.

– Et av de viktigste tiltakene er å begrense kontaktpunktene. Det betyr færre elever per elev. Gruppestørrelsen kan for eksempel ta utgangspunkt i lærernormen, med 15 elever per lærer på 1.- 5. trinn og 20 elever per lærer for 5. - 10. trinn, sa Melby, men understreket at dette er anbefalinger og ikke et absolutt tak.

– Den enkelte skole må finne løsningene som gjør at de kan ivareta både smittevern-reglene og opplæringen til elevene, sa hun og utelukket ikke at for noen skoler ville det også bety at de må bemanne opp med vikarer eller ansatte fra skolefritidsordningen.

Les også: Steffen Handal frykter lærerne må vaske og gjøre rent.

Lover ikke penger

På spørsmål fra Utdanningsnytt om kommunene vil få dekke sine merutgifter knyttet til bemanning, ville imidlertid ikke kunnskapsministeren gi noen lovnader fra talerstolen på pressekonferansen.

– Det er en del av en stor fordeling som vi må gjøre mellom stat og kommune. Mange brikker. Noe vil bli dyrere og noe vil kanskje bli rimeligere. Så dette er noe vi må komme tilbake til for det er en mye større sak enn det som bare handler om skole, svarte Melby.

– Setter dere et tak på hvor mange elever som skal være sammen?

– Veilederne tar utgangspunkt i den bemanningstettheten vi har i dag, og rådene vi gir til gruppestørrelse er basert på lærernormen. I utgangspunktet skal det være nok ressurser til å følge veilederen. Vi har ikke satt et maksimumstak på hvor mange elever som kan være sammen. Det må være vurderinger som gjøres lokalt, sier Melby.

Hun minner om at det er viktig å følge regler for renhold, avstand og faste grupper.

Hege Nilssen direktør for Utdanningsdirektoratet sier at veilederne i stor grad tar hensyn til barnas alder og deres evne til å følge smittevernrådene.

– Og jo høyere opp i klassetrinnene man kommer, jo flere kan det være i gruppen. Med litt kreative løsninger og planlegging på skolene er jeg sikker på at mange finner løsninger som gjør at skoledagen likner på det den gjorde før de ble stengt, sier utdanningsdirektøren.

Melby påpeker at det er kommunene som eier skolene og drifter dem.

– Og de må sørge for at det blir gjort forsvarlig. Det vil være store variasjoner i hvor mye kommunene bruker på skoler og på hvor godt rustet man er, sier Melby.

Hun understreket at det er trygt å sende barna tilbake til skolene nå, og ga samtidig sin honnør til lærere, skoleledere og barnehageeiere for arbeidet de har lagt ned i ukene som har gått, og i ukene som kommer.

– Dere er alle helter for ungene våre, sa Melby.

I sjekklista for barneskolene heter det at

 • Veilederen anbefaler maks 15 elever for 1. - 4. trinn, og 20 elever for 5.-7. trinn.
 • Skole må planlegge for aktiviteter ute, med ulike tider for de forskjellige elevgruppene. Elevgruppene skal være faste.
 • De ulike gruppene skal ha alternerende tidspunkt for friminutt, og utearelane skal deles opp slik at elevene fra ulike kohorter blandes i liten grad.
 • Det skal være en plan for ekstra bemanning i friminuttene.
 • Skolene må sørge for tilstrekkelig med skrivesaker og annet materiell slik at deling begrenses.
 • Skolene må sørge for egen pult/sitteplass per elev med avstand mellom elevene. Dette gjelder også for måltider.
 • Det skal foreligge en plan for hvordan trengsel i garderober og toaletter begrenses.

Lettere for de eldre elevene

Veilederen for ungdomsskolene og videregående skoler inneholder mange av de samme tiltakene for økt renhold, hygiene og avstand mellom elevene. Men Melby understreket at elevgruppene kan være større på disse trinnene, ettersom eldre elever har lettere for å følge reglene på egenhånd.

Også på disse trinnene skal elevene deles inn elevgrupper eller kohorter, men her er anbefalingen 20 elever per ansatt.

I sjekklista heter det også her at skolene må:

 • Planlegge for aktiviteter ute, med ulike tider for ulike kohorter.
 • Planlegge for alternerende tidspunkt for friminutt for å begrense antall elever som er ute samtidig.
 • Legge til rette for kombinasjon for digital undervisning og fysisk oppmøte.
 • Sørge for egen pult/sitteplass per elev med avstand mellom elever. Avstand skal også holdes ved måltider/ i kantine.
 • Det skal også legges en plan for gjennomføring av skoleskyss.

Må se effektene

Statsrådene fikk spørsmål om når de eldre barna skal få returnere til skolene igjen.

– De erfaringene vi nå henter vil være veldig nyttige når vi skal se på hvordan vi kan fase inn alle barna i skolen igjen, sa Guri Melby.

– Det er veldig viktig at vi gjør dette gradvis, og ser på effekten av de stegene vi tar, sa Bent Høie og understreket at skolereturen for de eldre elevene også er avhengig av hvor flinke folk er til å følge reglene fremover.

Les også: Utdanningsforbundet optimistisk om skoleretur for eldre elever

Powered by Labrador CMS