Kristiansand vil bruke 23,5 mill. kr. på matservering i barnehagene

Kristiansand vil innføre matservering to dager i uka i barnehagene. Det skal gjøres med egen kjøkkenressurs, og dagens kostpenger på 210 kroner opprettholdes.

Publisert Sist oppdatert

Torvmoen barnehage var en av barnehagene i kommunen som i et prøveprosjekt fikk en egen ansatt i 40 prosent stilling som tok seg av måltider. Det ble en suksess, og nå vil Kristiansand kommune gi tilbudet til alle barnehagene, skriver fvn.no.

Torvmoen avtalte blant annet med en lokal bonde å høste overskudd av grønnsaker fra åker og nedfallsfrukt fra trær. De gjorde også rester om til nye retter, og reduserte dermed matsvinet.

Utgiftene for kommunen for å få til matservering to dager i uke, og ved å holde kostpengene på 210 kroner måneden, er på cirka 23 millioner kroner.

LES: Fullkost-barnehage har egen kokk og pedagogene kan bruke tid på barna

– Vi ber om 23 millioner kroner. Det høres mye ut, men jeg ønsker at politikerne ser på dette på innbyggernivå - det vil si 3900 kroner per barn. Det er et viktig bidrag til de aller minste i kommunen vår, sier Ronny Myrene i FUB i kommunen.

En rimeligere løsning er å øke kostpengene. Da er prislappen for kommunen på 18 millioner kroner.

Om barnehagen selv serverer maten kan måltidet ha en sosialt utjevnende effekt fordi man sikrer at alle barn får den samme sunne og næringsrike maten, heter det i saksframlegget i kommuneutvalget.

Saken skal nå opp i kommunestyret i mai. Ønsket er å tilby matservering hver dag, men det har ikke kommunen økonomi til.

Selv om mat er et grunnleggende behov, er samfunnsmandatet til barnehagene mye større. Barnehagen skal ivareta lek og omsorg, læring og danning. Det krever tilgjengelige ansatte som har tid til å møte barna der de er, i leken og i sandkassa, heter det i saksframlegget.

Utdanningsforbundet peker på at dette må gjøres med bemanning utover grunnbemanningen.

Powered by Labrador CMS