Mange skoler vil være stengt under streiken 16. mars

50 000 pedagoger streiker i New Zealand

Nesten fire år etter New Zealands største utdanningsstreik deltar rundt 50 000 lærere og rektorer i en landsdekkende streik om lønns- og arbeidsbetingelser 16. mars.

Publisert

Mange skoler stenger helt eller delvis, melder nettstedet stuff.co.nz, som publiserer nyheter fra flere store medier i landet.

Sy Baker, lærer ved Auckland Point-skolen, sier til nettstedet at økende kvelds- og helgearbeid, omfattende rapportskriving og ikke minst de mange møtene med forskjellige instanser angående elevers læringsvansker, atferd og helseproblemer, fører til utbrente lærere.

I byen Nelson og omland er over 500 ungdomsskolelærere og hundrevis av grunnskole- og førskolelærere streikeklare. Baker, som også leder Nelson-avdelingen av landets største fagforening for lærere, NZEI/Te Riu Roa, sier også det er vanskelig å tilpasse undervisningen individuelt. – Med én lærer på 30 elever, der gjerne opptil ni elever har spesielle utfordringer, blir det vanskelig.

Ifølge ham er finansieringen av lærerassistenter slett ikke god nok, og et høyt antall lærere forlater yrket i løpet av de første fem årene.

– De unge velger bedre betalte yrker

Ungdomsskoler og områdeskoler står overfor en forverret mangel på faglærere, ifølge fagforeningen PPTA/Te Wehengarua. Den organiserer lærere ved videregående skoler, områdeskoler (skoler i grisgrendte strøk for elever 4–18 år), teknologisentre og i samfunnsopplæring.

En lønn som holder tritt med prisene, å øke antall lærere per elevgruppe og strammere kontroll over arbeidsmengden, er krav som fremmes i konflikten. Ikke minst fordi lærere ellers lett kan bruke utdanningen sin i bedre betalte yrker, ifølge rektor ved Motueka High School, John Prestidge. Han påpeker at lærere, og skoler, også de siste årene har måttet trå til med både mat og helse- og sosialtjenester til fattige elever: – Dette er regjeringen kjent med, da det økte særlig under pandemien. Det ville være bra om det også ble kompensert i lønnsoppgjøret, sier han til nettstedet.

Barnehagestyreren Virginia Oakly i Nelson sier barnehagelærere streiker på grunn av stor arbeidsmengde, en altfor knapp sykelønnsordning og lav lønn. – Vi krever ikke en svær lønnsøkning, bare en som ikke gjør at vi sakker akterut, sier hun. – Vi har en aldrende stab, og de unge barnehagelærerne drar heller til Australia for å få bedre betalte jobber som lærere i småskolen der. Dette må tas grep om, for barnas skyld. De må få best mulig omsorg og utdanning.

Powered by Labrador CMS