Her er snittlønna til lærere i skole og barnehage for 2021

Adjunkter med tilleggsutdanning er den klart største stillingsgruppen i skolene. De har nå en gjennomsnittslønn på 620 000 kroner i året inkludert alle tillegg.

Publisert Sist oppdatert

6. april starter lønnsforhandlingene i kommunesektoren, og frontene er steile. Forrige uke vedtok Unio sin inntektspolitiske uttalelse før oppgjøret, hvor de krever mer til offentlig sektor.

«De to siste årene har ansatte i privat sektor tatt ut mer enn den kommuniserte ramma i frontfaget, og ansatte i offentlig sektor har blitt hengende etter lønnsmessig. Dette må kompenseres i årets tariffoppgjør,» skriver Unio.

Samtidig har det også vært klinsj på arbeidstakersiden, hvor LO, Fagforbundet og Fellesforbundet har gått til kraftig angrep på Unios krav om at utdanningsgruppene i offentlig sektor må prioriteres.

– De står for alles kamp mot alle, sa Fellesforbundet-leder Jørn Eggum til VG i februar.

Høytlønnsgruppe i kommunene

Lærerne er spesielt misfornøyde foran årets oppgjør, ettersom de gjennom flere år har hatt dårligere lønnsutvikling enn andre i kommunene.

En rapport utarbeidet av partene i 2020 viste at lønnsveksten til lærerne har blitt hengende etter resten av kommunesektoren etter at forhandlingsansvaret ble overført til kommunene i 2004.

Seniorforsker i Fafo, Åsmund Arup Seip, mener noe stammer fra at lærerne brått ble lønnsledende innen sitt forhandlingsområde da de ble overført til KS-området.

– Da lærerne kom inn i kommunesektoren, hadde de som gruppe høy lønn sammenlignet med de andre ansattgruppene i kommunene. Det er én av faktorene som har virket negativt for lærernes lønnsutvikling, og dette er vanskelig å bøte på innenfor det forhandlingsregimet som er, sier han.

Så hvordan er egentlig lønnsnivået for lærergruppene nå?

Slik er snittlønnen

I forhandlingene er alltid tallgrunnlaget fra Det tekniske beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren (TBSK) viktig. Disse tallene kom forrige uke.

Her finner man også oversikt over gjennomsnittslønnen til ansatte i kommunesektoren, inkludert lærere i skoler og barnehager.

Her finner du TBSK-rapporten. Tallene over er hentet fra tabell 3.4.5a i rapporten (gjennomsnittslønn x 12).

Gjennomsnittslønnen må ikke forveksles med det som er garantilønnen etter lønnstabellen, ettersom den viser minstelønn ved forskjellige ansiennitetstrinn. Minstelønnen inkluderer ikke faste og variable tillegg, noe den totale snittlønna i tabellen over gjør.

Laveste og høyeste sats for minstelønn/garantilønn er som følger:

.

.

Hvorfor er snittlønna så høy?

Den totale gjennomsnittslønnen i flere av stillingsgruppene er høyere enn ved maks ansiennitet i lønnstabellen. Hvorfor er det sånn?

Årsaken er todelt. En stor andel av lærerne har maks ansiennitet. For adjunkter med tilleggsutdanning har rundt 70 prosent maks ansiennitet på 16 år. Mange lærere har også flere funksjonstillegg, for eksempel kontaktlærertillegg, som kommer oppå grunnlønnen. Begge disse faktorene dytter gjennomsnittet opp.

I tillegg er det slik at lønnstabellen oppgir en minstelønn, og lærere kan ha høyere grunnlønn enn minstelønnen.

Lektorene på vei inn skolen

Tallene fra rapporten til TBSK viser også at den klart største gruppen lærere i kommuner og fylkeskommuner er adjunkter med tilleggsutdanning.

Og mens lektorårsverkene er i kraftig vekst, er adjunkter uten tillegg og lærere med treårig utdanning på vei ned.

Krangler om tall

Før oppgjøret har KS og Utdanningsforbundet vært i en opphetet debatt om hvor omfattende problemet med ukvalifiserte lærere er. KS argumenterer for at det ikke er noen lærerkrise, mens Utdanningsforbundet mener KS viser lave ambisjoner for skolen.

6. april starter forhandlingene i kommunesektoren, og fristen for en løsning er innen midnatt 30. april.

22.03.22 klokken 11:00: Artikkelen ble oppdatert med grafikk som presiserer hvor mye faste og variable tillegg utgjør av gjennomsnittslønnen. I tillegg ble det presisert i ingressen at denne snittlønnen er inkludert alle tillegg. Det ble også lagt til et avsnitt som forklarer hvorfor snittlønningene blir så høye.

Powered by Labrador CMS