barnehage
barnehagelærer
småbarn
sko

– Gi barnehagelærarane høgare lønn, nå!

Det er oppfordringa frå rådet som har som oppgåve å rådgi den danske utdanningsministeren Mathias Tesfaye.

Publisert

Lønns- og arbeidsvilkåra for barnehagelærarar må bli betre, seier Rådet for barns læring. Rådet si oppgåve er å vurdere, og rådgi utdanningsministeren om det faglege nivået, den pedagogiske utviklinga og utbyttet elevar har av undervisninga.

Rådet om høgare lønn kjem i ein rapport om kvaliteten i barnehagane. Der peikar dei på at ein høg andel barnehagelærarar er viktig for kvaliteten i barnehagane. For å sikre kvaliteten treng barnehagane nå fleire barnehagelærarar. Men utviklinga går feil veg. Det blir fleire barn og færre barnehagelærarar i barnehagane. Søkjartala til barnehagelærarutdanninga går også ned. Difor må betringane kome raskt.

Det er bladet "Børn og unge" som melder dette.

Høgare lønn og betre arbeidsvilkår må kome raskt, meiner rådet. Håpet er at høgare lønn skal få fleire som i dag arbeider deltid til å jobbe fullt, at assistentar skal bli motiverte til å ta barnehagelærarutdanning, og at søkjartalet til utdanninga generelt skal auke.

Powered by Labrador CMS