– Vi ser dette som en unik mulighet til å styrke andelen barnehagelærere

– Barnetallene er synkende, det får vi ikke gjort noe med. Men Norge per i dag flyter ikke over av barnehagelærere, sier Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet.

Tidligere denne uka fortalte Utdanningsnytt om hvordan barnetallene synker.

For få år tilbake var barnekullene på rundt 60 000 barn, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Nå har de falt til nærmere 55 000. Selv om korona-året ser ut til å ha gitt en liten opptur i fødsler, er trenden like fullt at antallet barn i barnehagealder er på vei nedover.

Over 90 prosent av norske barn går i barnehagen. Tallene fra SSB kan bety at det om få år kan være rundt 30 000 færre barn i norske barnehager sammenlignet med toppårene for noen år tilbake.

Det betyr én ting for barnehagene: Kamp om barna.

For barnehagelærerne kan det bety noe helt annet: Det kan bli vanskeligere å få jobb.

Utdanningsforbundets nestleder Hege Valås er likevel ikke pessimist.

Hun understreker at det per i dag mangler 2500 barnehagelærere for å oppfylle dagens pedagognorm.

Når andelen skal opp til 50 prosent, har Utdanningsforbundet beregnet at det vil kreve ytterligere 4000 barnehagelærere.

Jeg vil ikke være pessimist grunnet synkende barnetall, men heller se det som en gylden mulighet. Det betyr at vi får bedre tilgang på barnehagelærere.
Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet

– Jeg vil ikke være pessimist grunnet synkende barnetall, men heller se det som en gylden mulighet. Det betyr at vi får bedre tilgang på barnehagelærere. Med ambisjonene fra regjeringen har jeg god tro på at vi om ikke så veldig lenge når en andel på 50 prosent barnehagelærere. Får vi overkapasitet av barnehagelærere, bør andelen enda høyere opp, sier Valås.

– Unik mulighet

De får også tilbakemeldinger om nedbemanninger noen steder, sier hun. Hun mener det er viktig at kommunene da tar ansvar for barnehagelærerne i både kommunale og private barnehager, at de ser helhetlig på situasjonen og involverer de tillitsvalgte i prosessen.

– Hvis arbeidsmarkedet blir strammere for barnehagelærerne, har Utdanningsforbundet et ansvar for å kommunisere også det?

– Det er ikke noen problemstilling nå. Vi mangler 2500 barnehagelærere, og 4000 til når andelen barnehagelærere skal opp til 50 prosent. Samtidig er det geografiske variasjoner, vi har respekt for det. Men vi må se dette som en unik mulighet til å styrke andelen barnehagelærere istedenfor innsparing og nedbemanning.

Negativ til markedsstyring

Økt konkurranse om barna har ført til diskusjon om kommunene bør få større mulighet til å regulere antall plasser også i private barnehager.

– Vi trenger et mer koordinert opptak for private og kommunale barnehager. Medlemmene våre er opptatt av hvordan konkurranse om barna berører jobbene deres, men mest av alt hvordan det påvirker barnehagekvaliteten for barna, sier Valås.

– Kan konkurransen være positiv hvis den fører til at barnehager konkurrerer i for eksempel god bemanning?

– Jeg er ikke tilhenger av at markedsmekanismer rår i sektoren. Det er utrolig viktig å ha en demokratisk styrt sektor. Vi må heller sikre sektoren gjennom krav til bemanning, pedagoger og tilstedeværende styrer i alle barnehager

Powered by Labrador CMS