Gråtass Barnehage AS i Østfold er en av flere navngitte barnehager som Kunnskapsdepartementet ønsker at fylkesmannen ser nærmere på. Denne barnehagen har kjøpt og solgt leilighet i Tyrkia, og kjøpt leilighet på Hafjell for de ansatte. Foto/montasje: Google/Paal Svendsen

Departementet vil ha gransking av enkelte navngitte barnehager i sju fylker

Kunnskapsdepartementet har bedt seks fylkesmenn se nærmere på økonomien i navngitte barnehager.

Publisert

Det er etter det Utdannings forstår første gangen departementet har bedt fylkesmennene granske enkeltbarnehager.

Fylkesmannen i Østfold er 11. juni bedt om å se nærmere på Gråtass Barnehage AS kjøp av ferieleilighet i Tyrkia i 2013. Leiligheten skal ha kosta 1,35 millioner kroner.

– Det stemmer at vi kjøpte en ferieleilighet i Tyrkia i 2013, sier styreleder i Gråtass barnehage Jon Petter Andersen til Utdanning. Han eier barnehagen sammen med sin far.

– Formålet var å gjøre noe for de ansatte og øke innsatsen på det sosiale feltet, sier han.

 

Dårlig pensjon

Ifølge Andersen gjør den økonomiske situasjonen i de private barnehagene det utfordrende å holde på dyktige ansatte.

– Vi må drive for mindre penger enn de kommunale, siden vi ikke får like store offentlige tilskudd som dem. Det gjør at de ansatte ikke har de samme pensjonsordningene som i kommunen, og de har ikke tilgang til alle feriehyttene og feriegodene som de kommunalt ansatte har. Derfor kjøpte vi leiligheten i Tyrkia. Planen var først å kjøpe hytte på fjellet, men det ble for dyrt, sier han.

Leiligheten skulle være et velferdstilbud til de ansatte. Men etter kjøpet kom en politisk turbulent periode i Tyrkia, med terroraksjoner og militærkupp. Ingen ville reise dit, og leiligheten ble lite brukt.

 

Leilighet på Hafjell

– Heldigvis fikk vi kjøpt en leilighet på Hafjell for 2,3 millioner kroner i stedet. Den er kjøpt for et lån over 25 år, og er svært mye brukt av de ansatte. Det er en andelsleilighet, så når vi ikke bruker den leier Hafjell hotell den og vi får inntektene. Dermed blir det enda litt mer på den sosiale posten, sier Andersen.

Han er positiv til at økonomien rundt kjøpet av leiligheten nå blir ettersett av det offentlige.

Det er byggmesterfirmaet Jon Petter Andersen og hans far som bygde Gråtass barnehage på Torp i Fredrikstad i 2005. De to eier både byggmesterfirmaet og barnehagefirmaet sammen.

 

Bygget barnehagen

– Vi hadde kjøpt et byggefelt der det blant anna skulle bygges en barnehage. Da var det naturlig at vi bygde barnehagen, på samme måte som vi bygde bolighusene. Ulike omstendigheter gjorde at i også begynte å drive barnehagen. Etterpå har vi tatt over to andre eksisterende bygninger som vi har bygd om til barnehager, sier Jon Petter Andersen.

Gråtass Barnehage AS har i dag av 177 barn og 51 ansatte.

Jon Petter Andersen forteller at de ennå ikke er kontakta av tilsynsmyndighetene.

Utdanningsforbundet har fire medlemmer i barnehagen, men barnehagen har ikke tariffavtale, ifølge Utdanningsforbundet Fredrikstad.

 

Ikke opplevd før

Utdanningsdirektør Unn Elisabeth West hos Fylkesmannen i Østfold sier til Utdannings at det er Fredrikstad kommune som har tilsynsmyndighet med barnehagene, og at de har sendt saka over dit.

– Vi har informert om det som er kommet fram, og nå venter vi på tilbakemelding, sier hun.

– Har du tidligere opplevd en slik henvendelse fra departementet?

– Nei, det har jeg ikke. Men det er positivt at de ulike instansene har tett kontakt, sier Unn Elisabeth West.

 

Gevinstrealisering

I brevet til Fylkesmannen i Østfold viser departementet til arbeidet med å få bedre kunnskapsgrunnlag om den private barnehagesektoren. Det er derfor utarbeida en rapport om markedssvikt, lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager. Rapporten ble lagt fram 7. mai. I forbindelse med dette arbeidet er de sakene dukka opp som fylkesmennene nå oppfordres til å se nærmere på. 

De andre fylkesmennene som har fått liknende henvendelser er fylkesmennene i Oslo og Akershus, Rogaland, Vestfold, Hordaland og Møre og Romsdal.

 

 

Powered by Labrador CMS