– De ansatte i de gode avdelingene er bevisste sin egen rolle i å støtte barnets språkutvikling, sier Joakim Evensen Hansen, som skal forsvare sin doktorgradsavhandling 20. desember. Foto: Universitetet i Stavanger

Doktorgrad: Språkbevisste voksne er viktige for barnas språkutvikling

Det er en sammenheng mellom kvaliteten språkmiljøet i småbarnsavdelingen barn går på frem til de er tre år, og hvor stort ordforråd de har når de fyller fem, viser en ny doktorgrad.

Publisert

20. desember disputerer Joakim Evensen Hansen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen «Educational language practices and language development in Early Childhood Education and Care», ifølge en pressemelding fra universitetet.

Avhandlingen viser at det er en sammenheng mellom kvaliteten språkmiljøet i småbarnsavdelingen barn går på frem til de er tre år, og hvor stort ordforråd de har når de fyller fem.

Hvor mange ord barnet kan, har betydning for muligheten til å delta i lek og andre aktiviteter i barnehagen. Et godt ordforråd i barnehageårene og ved skolestart legger også grunnlag når vi skal lære å lese, og har betydning for hvordan vi mestrer skole og utdanning.

 

Undersøkte ordforrådet

– Når vi ser denne tydelige sammenhengen mellom et godt tidlig språkmiljø og god vokabularutvikling, viser det at arbeidet som gjøres på småbarnsavdelingene er veldig viktig for barns språkutvikling, sier Hansen i pressemeldingen.

I studien, som er en del av GoBan-prosjektet, har Hansen undersøkt språkutviklingen til over 1100 barn i 206 barnehager over hele Norge. Han har undersøkt hvordan ordforrådet til barna i studien utviklet seg fra de var 3 og 5 år, og sett dette i sammenheng med kvaliteten på språkmiljøet i småbarnsavdelingene barna gikk på. Dette har han vurdert ved hjelp av et internasjonalt kartleggingsverktøy som ser på i hvor stor grad de ansatte støtter barnas språkforståelse og bruk av språket.

 

Godt språkmiljø med bevisste ansatte

For å finne ut mer av hva som kjennetegner barnehager med høy kvalitet på språkmiljøet, så Hansen nærmere på fire avdelinger som skåret spesielt høyt i kartleggingen av språkmiljøet.

– De ansatte i de gode avdelingene er bevisste sin egen rolle i å støtte barnets språkutvikling, og peker på at det er viktig at de har kunnskap om barns språk og språkutvikling. De beskriver forskjellige strategier i språkarbeidet, for eksempel forteller de at de er bevisste på vokabular og begrepsutvikling, de legger opp til utvidede samtaler og forteller historier. Samtidig legger de vekt på at det er barnas initiativ og interesser som skal stå i sentrum, både når de planlegger tema for prosjekter og i samtaler i løpet av dagen, forklarer han.

 

Powered by Labrador CMS