KrFs Geir Jørgen Bekkevold uttrykte skuffelse og forbauselse over at barnehagemeldingen fra regjeringen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ikke diskuterer hvordan de skal få på plass en bemanningsnorm innen 2020. Skjermdump fra stortinget.no.

Opposisjonen langet ut mot mangel på plan for bemanningsnorm i barnehagene

Opposisjonen er kritiske til at regjeringen ikke har en plan for bemanningsnorm innen 2020 i barnehagemeldingen. KrF er «skuffet og forbauset» over at det ikke er nevnt med ett ord i meldingen.

Publisert

 

Tirsdag ble barnehagemeldingen «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen» behandlet i Stortinget. Det har vært stor oppmerksomhet rundt regjeringens forslag, og en rekke fagfolk fra barnehagesektoren har gjort opprør mot flere av forslagene.

I stortingsdebatten fikk regjeringen gjennomgå for at meldingen ikke sier noe om hvordan de skal få på plass en bemanningsnorm i barnehagene innen 2020. Arbeiderpartiets Arild Grande pekte på at Stortinget har gitt klar støtte til en slik norm.

– Det er ikke lenge igjen til 2020. Vi hadde forventet at regjeringen ville signalisert hvordan de ville følge opp ambisjonene om en bemanningsnorm. Men det står ingenting om det i dokumentet, sa Grande.

 

Skuffet KrF

Geir Jørgen Bekkevold i Kristelig Folkeparti var «skuffet og forbauset» over at bemanningsnorm ikke diskuteres i meldingen.

– Regjeringen har lagt fram en melding om kvalitet i barnehagen som ikke med ett eneste ord omtaler det KrF mener er det aller viktigste for kvalitet, bemanningsnorm og nok barnehagelærere, sa Bekkevold, og på direkte spørsmål om å utdype fulgte han opp:

– Det er ingen tvil om at Kristelig Folkeparti er skuffet. Vi forventer å få en sak til Stortinget høsten 2016 hvor vi ber regjeringen fortelle stortinget hvordan det arbeides med denne normen, sa Bekkevold.

Høyres Svein Harberg viste til at en bemanningsnorm vil koste penger, og at heller ikke Arbeiderpartiet hadde lagt inn slike midler i sine reviderte budsjetter. Harberg sa at regjeringen først vil jobbe med kompetanseheving for de ansatte som allerede jobber i barnehagene.

– Så vil vi komme tilbake til hvordan vi skal følge opp bemanningstetthet og barnehagelærertetthet, sa Harberg.

 

– Vi er enige

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er pussig at opposisjonen forsøker å framstille det som at det er uenighet om bemanningsnorm innen 2020.

– Dette er det enighet om blant alle partiene. Det er forståelig og bra at man er utålmodig, det er jeg også, men ikke lat som om det er en uenighet her, sa Røe Isaksen.

Han påpekte at den blå-blå regjeringserklæringen sier akkurat det samme om bemanningsnorm som den rødgrønne regjeringen gjorde.

SVs Audun Lysbakken sa at opposisjonen er lei av å vente på at regjeringen skal følge opp Stortingets vedtak om bemanningsnorm.

– Vi har bedt om en plan for hvordan dette målet skal nås, men vi har ikke hørt et ord fra regjeringen, sa Lysbakken.

Røe Isaksen viste til at det kun er noen måneder siden det ble bestilt en plan om dette fra Stortinget.

– Jeg kommer til å følge opp det Stortinget ber meg om å følge opp. At det ikke kommer i denne stortingsmeldingen, er fordi den primært handler om rammeplanen, altså innholdet i barnehagen, sa Røe Isaksen som understreket at det skal komme på plass en bemanningsnorm innen 2020.

 

– Skal involvere profesjonen

Kunnskapsministeren sa i sitt innlegg at han har fått med seg den opphetede debatten om barnehagemeldingen og utarbeidelse av ny rammeplan. Regjeringen har blitt kritisert for at de vil sette embetsverket i departementet til å utarbeide en ny rammeplan, uten å ha nedsatt et faglig utvalg først.

– Vi har ikke planer om å sitte på et møterom i departementet og skrive en ny rammeplan. Vi skal engasjere og involvere profesjonen, sa Røe Isaksen.

Han viste til at de to forslagene Stortinget har gitt beskjed om at de ikke ønsker, veiledende språknorm og utbyttebeskrivelse, vil bli lagt bort. Røe Isaksen var imidlertid klar på at det er for store forskjeller mellom barnehagene og at flere barnehager må jobbe enda bedre enn i dag.

– Rammeplanen må klarere enn i dag beskrive hva barnehagen skal være og legge tydeligere rammer for det arbeidet som skal gjøres, sa Røe Isaksen.

Her finner du innstillingen om barnehagemeldingen fra familie- og kulturkomiteen.

Powered by Labrador CMS