Forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Mer penger til lærere med lang fartstid – neppe nok til å unngå lærerstreik

KS melder om en ekstremt krevende mekling med svært ulike krav fra arbeidstakerorganisasjonene. Men et ekstra tillegg til lærere med lang ansiennitet ser ikke ut til å være nok til å hindre lærerstreik før sommeren.

Publisert

Det blir ingen storstreik i kommunesektoren. Over tolv timer på overtid kunne partene sammen fortelle at den varslede streiken var avverget. Partene har blitt enige om tarifftillegg som innebærer en ramme på 3,84 prosent. Det vil gi alle ansatte et sentralt tillegg på mellom 12.000 og 16.800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, varsler imidlertid at sentralstyret i lærerorganisasjonen kommer til å si nei til avtalen. Da blir det i så fall lærerstreik.

– KS nedprioriterer nok en gang skoleverket. Dette er en ren provokasjon, sier Handal i en pressemelding fra Unio.

– Ekstra tillegg for lærere

Forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, sier i en pressemelding at han er svært fornøyd med å få en løsning.

– Dette har vært en ekstremt krevende mekling, med høye og svært ulike krav fra arbeidstakerorganisasjonene. Vi mener partene i fellesskap har klart å ivareta viktige krav fra alle partene, og har blant annet fått på plass både økte tillegg for kvelds- og helgearbeid, og ekstra kronetillegg for noen stillingsgrupper med lang utdanning, hovedsakelig lærere, sier Gangsø.

Ifølge KS omfatter den nye avtalen blant annet:

  • Økt godtgjøring for turnusarbeid helg, kveld og natt. Dette gjennomføres fra 1. januar 2023.
  • Ekstra kronetillegg på mellom 4.500 og 7.000 kroner til utvalgte stillingsgrupper med lang ansiennitet, hovedsakelig lærere. Dette gjennomføres fra 1. januar 2023.
  • Høyere startlønn for nyutdannede arbeidstakere med fag- eller høyskoleutdanning. All arbeidserfaring vil inngå i ansienniteten. Derfor fjernes de to laveste trinnene, og startlønnen blir det som i dag tilsvarer fire års ansiennitet. Dette kan samlede tillegg opp til 36.000 kroner. Dette er viktig for kommunenes rekruttering av attraktiv arbeidskraft.
  • Nyutdannede lærere og andre med fem års utdanning får med denne avtalen en startlønn på minst 563.800 kroner.
  • Nyutdannede sykepleiere, og andre med tre års utdanning får med denne avtalen en startlønn på minst 459.100 kroner.
  • Tydeligere formuleringer om at ansatte skal få lønnsmessig uttelling for relevant etter- og videreutdanning.

Over rammen fra frontfaget

Gangsø peker på at resultatet er i tråd med frontfagsmodellen. Han viser til at lønnsveksten i kommunesektoren de siste fem årene har vært 0,3 prosentpoeng lavere enn industrien og staten, og at det derfor er greit at årets oppgjør ligger litt over rammen fra frontfaget på 3,7 prosent.

– Vi er spesielt fornøyde med at vi har funnet bedre løsninger for kvelds- og helgearbeid for sykepleiere, helsefagarbeidere og andre som jobber turnus. Det vil bidra til å rekruttere og beholde ansatte i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Det er også positivt at løsningen verdsetter lærere med lengst ansiennitet, sier Gangsø.

KS sender meklingsløsningen til uravstemning i kommunene, med frist 22. juni.

Powered by Labrador CMS