Røde Kors vil ha krisepakke for vanskeligstilte barn

Skolene og barnehagene er stengt, og barn mangler fristeder fra vold og omsorgssvikt i hjemmet. Nå ønsker Røde Kors en egen krisepakke for disse barna.

Publisert

– Helt overordnet trenger vi tiltak som gjør at barna som sliter hjemme, får et friminutt i løpet av dagen, gjennom for eksempel muligheten til å gå på skole eller i barnehage, sier generalsekretær Bernt Apeland i Røde Kors.

Apeland ser også for seg at utdeling av nettbrett til barn kan være en mulighet, slik at de får mulighet til å komme i kontakt med trygge voksne og venner.

Organisasjonen har fått rapporter om at noen kommuner tar ressurser fra skolehelsetjenesten for å ruste opp til koronaepidemien.

– Vi tror det er veldig viktig å bygge opp skolehelsetjenesten nå. Det er også viktig med informasjon om hvor barn kan komme i kontakt med trygge voksne, sier generalsekretæren.

Apeland sier de vet det jobbes med tiltak i regjeringen, uten at de vet om noe konkret. Røde Kors har selv blant annet utvidet åpningstider og bemanning ved hjelpetilbudet Kors på halsen.

Ensomme barn

I et intervju med Utdanningsnytt sa leder for Røde Kors-tiltaket "Kors på halsen", Nelli Kongshaug de også opplever at mange barn og unge tar kontakt med dem og forteller at de er ensomme.

– Ensomheten som oppstår nå, er vanskelig å få øye på. I mange tilfeller er det nok foreldrene som avtaler og passer på at barna ikke er med for mange. Og foreldre har jo ikke oversikt over de andre barna i klassen. De vet jo ikke om alle har noen å være med, sier Kongshaug.

Hun oppfordrer alle lærere til å kartlegge at alle har noen å være sammen med.

(©NTB)