Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.

– Regjeringen må legge press på KS

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal liker Støre-regjeringens ambisjoner for skoler og barnehager. – Men skal de nå målene vil det kreve solid kommuneøkonomi - og høyere lærerlønninger, sier han.

Publisert

Et døgn er gått siden statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som de tituleres med nå, presenterte den såkalte Hurdalsplattformen. Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, liker godt det han leser om barnehage- og skolepolitikken for de neste fire årene.

– Jeg synes ambisjonsnivået i den nye regjeringsplattformen, særlig på barnehagefeltet er veldig bra. Og det kommer også mye positivt for skole, sier Handal.

– Men for å nå disse målene trenger vi en solid kommuneøkonomi. Det vil bli avgjørende, minner han om.

Tror på endringer i barnehagesektoren

I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen skal "stramme inn regelverket for finansiering av private barnehager. Blant annet regulere kjøp og salg av barnehager strengere og vurdere innføring av meldeplikt og kommunal forkjøpsrett.". De lover også å gi kommunene større mulighet til å styre finansering og krav til private barnehager.

Begge punktene er å kjenne igjen fra Storberget-utvalgets rapport "Du er henta", som ble levert i juni i år. Støre sier til Utdanningsnytt at utvalges innstilling ble viktig for dem under forhandlingene på Hurdalsjøen hotell.

– Utvalget ga oss viktig kunnskap om hvordan innstrammingene kan gjøres, sier Støre.

Det er Steffen Handal glad for å høre.

– Nå har vi både et kunnskapsgrunnlag og politiske ambisjoner som skal gjøre at vi klarer å regulere hele barnehagesektoren fremover, sier han.

– Det blir vel ikke en enkel jobb?

– Absolutt ikke. Kritikerne av flertallets innstilling har pekt på frykten for at kommunene ikke skal levere. Den er helt reell. Men det ligger noen gode forslag i innstillingen, hvor det aller viktigste er det at barnehagene må være selvstendige rettssubjekter. Det vil sikre oss muligheten til innsyn i hvordan økonomien forvaltes. Det er helt nødvendig når det er snakk om fellesskapets penger.

Håper Støre leverer

Støre-regjeringen kommer også med løfter for skolesektoren: Skolemat, mer praktisk undervisning og ikke minst "en brei satsing på å rekruttere, utdanne og beholde flere kvalifiserte lærere."

UDF-lederen håper Støre vil lykkes.

– Jeg håper han får rett, men det vil komme helt an på hvilke tiltak som iverksettes og hvor mye press han legger på KS for å øke lærerlønningene, sier Handal, som understreker at han er positiv til tiltakene som allerede er kommet på bordet: å reversere avskiltingsvedtaket og skrote firerkravet til lærerutdanningen.

– Kritikerne mener det er en fallitterklæring å fjerne kravet om fire i matematikk for opptak til lærerutdanningen. Hva sier du til dem?

– Jeg synes de burde være langt mer kritisk til andelen ansatte i skolen som får lov til å undervise uten å oppfylle noen kompetansekrav i det hele tatt. 16 prosent av de som underviser i grunnskolen og 21 prosent av de som underviser i videregående skole mangler lærerutdanning. Hvorfor er ikke kritikerne opptatt av det? spør han og fortsetter:

– Det er uambisiøst det. Det viktigste må være at vi får folk med lærerutdanning inn i klasserommene. Og det er faktisk akkurat slik som lærer Simen Spurkland skrev i sin kronikk i Aftenposten: Man lærer faktisk noe i løpet av lærerutdanningen også.

Handal savner imidlertid et punkt i erklæringen: at elevene får en lovfestet rett til en kvalifisert lærer i alle undervisningstimer.

– Det mener jeg helt klart at det burde stått i plattformen. Samtidig gjenstår det mye arbeid med ny opplæringslov og her skal vi presse på alt vi kan.

Klar oppfordring til Brenna og Borten Moe

For det er helt sikkert, de to ferske ministrene, Tonje Brenna (Ap) - kunnskapsminister, og Ola Borten Moe (Sp) - minister for forskning og høyere utdanning vil høre mer fra Handal i tiden og årene som kommer.

Han starter med en klar oppfordring til dem begge:

– Hvis dere skal få til endringer i utdanningssektoren må det ha oppslutning blant dem som skal gjøre jobben, sier Handal og minner samtidig om viktigheten av jobben de skal gjøre:

– De forvalter de aller viktigste ressursene i dette landet: kunnskap, kompetanse og utdanning. Man kan ikke bygge et godt land uten disse tre, sier Steffen Handal.

Powered by Labrador CMS