Sjeføkonom Erik Orskaug i Unio

Lønnsoppgjøret 2022

Unios sjeføkonom reagerer på LO-uttalelse

Unios sjeføkonom Erik Orskaug stusser over uttalelsene til LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Han mener høyere prisvekst enn forventet er en grunn til at offentlig sektor bør få et bedre resultat enn frontfaget.

Publisert Sist oppdatert

I et intervju med NRK.no fredag uttalte Bjørnstad at anslaget for prisveksten i 2022, som Teknisk Beregningsutvalg (TBU) la frem i februar, var for lavt. TBU anslo prisveksten til 3,3 prosent.

Ifølge Bjørnstad, som selv er en del av utvalget, var årsaken at de regnet med halvert elavgift resten av året. Men slik ble det ikke. Det var bare i de tre første månedene i år at elavgiften ble kuttet med 47 prosent. Resten av året er avgiften redusert, men bare med 9 prosent.

Erik Orskaug, sjeføkonomi i Unio, stiller seg bak Roger Bjørnstads resonnement. Orskaug sitter også selv i Teknisk Beregningsutvalg.

Men han stusser over at Bjørnstads utspill kommer nå.

– Da Teknisk Beregningsutvalg la frem sin prognose kommenterte vi i Unio raskt at en forutsetning for at den skulle slå an, var at elavgiften ble halvert ut året. Den forutsetningen ble ikke kommentert fra LOs side mens frontfaget forhandlet, sier Orskaug.

– Vi ba også frontfagspartene om å sende et brev til regjeringen hvor de blant annet skulle be om at et bidrag fra regjeringen inn i lønnsoppgjøret var å videreføre den lave elavgiften. Men det ble ikke prioritert, sier han.

– Offentlig sektor bør få mer

Helt i starten av april kom forhandlingene i frontfaget i havn. Resultatet fra oppgjøret gir en lønnsøkning på 3,7 prosent. Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, var fornøyd.

– Nå får vi en lønnsramme som gir høyere lønnsvekst enn det som er forventet prisvekst. Det er en viktig seier for norske lønnsmottakere, uttalte han til NTB.

Men prisveksten viser seg altså å bli høyere enn beregnet.

I offentlig sektor er man imidlertid ennå ikke i mål med årets oppgjør. Der endte forhandlingene i brudd i slutten av april.

LOs Roger Bjørnstad sier han likevel forventer at offentlig sektor også lander på samme resultat som frontfaget, altså 3,7 prosent.

– Så løpet er jo kjørt for at dette tas inn i årets lønnsoppgjør, sa han til NRK.

Denne uttalelsen har også Unios Erik Orskaug merket seg.

– For meg er dette heller nok et eksempel på at offentlig sektor bør få et høyere lønnstillegg enn frontfaget. Hvis prisene øker nå, så er det også slik at industrien har mulighet til å ta igjen dette i lokale forhandlinger. Det har vi ikke på samme måte i offentlig sektor, sier han.

Det lykkes ikke Utdanningsnytt å få tak i Roger Bjørnstad fredag ettermiddag.

Les også: Lærerne har fått mindre enn frontfagsrammen gang på gang

Står på kravet

Forhandlingene i KS er i disse dager i mekling hos Riksmekleren. Forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal har understreket at de står fast på kravet om et høyere resultat enn frontfaget.

– Vi må sikre reallønnsvekst for våre medlemmer. Og vi har som mål å ta igjen etterslepet, sa Unios forhandlingsleder Steffen Handal til Utdanningsnytt.

En rapport utarbeidet av partene i 2020 viste hvordan lønnsveksten til lærerne har blitt hengende etter resten av kommunesektoren etter at forhandlingsansvaret ble overført til kommunene i 2004.

– Vi har store forventninger til dette oppgjøret, sa Handal.

Meklingsfristen er satt til 23. mai.

Kommer ikke partene til enighet innen da, blir det streik fra 24. mai.

Les også: LO og kommunene undergraver den norske modellen, velferdsstaten og det grønne skiftet

Powered by Labrador CMS