– Første gang vurderingsteamet kom hit, var vi nok spente og litt nervøse, sier barnehagelærer Kine Merete Sander i Espira Opaker barnehage. Her leker hun fiskespill sammen med Edgar, Lilly og Astrid. Foto: Jørgen Jelstad
– Første gang vurderingsteamet kom hit, var vi nok spente og litt nervøse, sier barnehagelærer Kine Merete Sander i Espira Opaker barnehage. Her leker hun fiskespill sammen med Edgar, Lilly og Astrid. Foto: Jørgen Jelstad

I Espira-barnehagene skal barnehagelærerne vurdere hverandre

Annethvert år har Kine og Ine to annerledes arbeidsdager. Da kommer to barnehagelærere de ikke kjenner for å vurdere hvordan de jobber.

Publisert

– Se! sier Edgar og holder opp fangsten.
– Oi, så stor og blå fisk, sier barnehagelærer Kine Merete Sander med et stort smil.
Inne på et av rommene i Espira Opaker barnehage i Nes kommune i Akershus er det rolig til barnehage å være. Tre av barna har satt seg ned med et fiskespill sammen med Sander og kollega Ine Camilla Lunder.
Men annethvert år skal de få inn noen andre voksne i rommet. Personer som observerer og noterer.
– Første gangen vurderingsteamet kom hit, var vi nok spente og litt nervøse. Vi gruet oss litt, sier Sander.
Hun forteller hvordan to barnehagelærere de ikke kjente, satte seg i et hjørne og observerte de ansatte.
– Til å begynne med var det litt ekkelt, men etter hvert slappet vi av og gjorde jobben som vanlig. Og det gikk kjempefint, sier Sander.

Espira Blikk

 

Espira-kjeden eies av det svenske storselskapet AcadeMedia og har rundt 100 barnehager i Norge.

Metodene bak Espira Blikk er også brukt i selskapets barnehager i Sverige.

BLIKK står for barnesyn, læring, innsikt, kompetanse og kvalitet. De ansatte skal vurdere områdene kommunikasjon og språk, vennskap og fellesskap, danning, læring, lek og omsorg.

Hver barnehage har et vurderingsteam med tre pedagoger som leder arbeidet i egen barnehage. Disse drar også ut og gjennomfører vurderinger av andre barnehager.

I tillegg er det et sentralt kvalitetsteam med 12 pedagoger fra forskjellige barnehager som jobber med Espira Blikk.24 kjennetegn på kvalitet


Espira har utarbeidet Espira Blikk for å følge opp kvaliteten i barnehagene. I år ruller de ut systemet i alle de rundt hundre Espira-barnehagene. Enkelt sagt handler det om at barnehagelærerne selv skal vurdere hvor godt barnehagen jobber.
En gruppe pedagoger har utarbeidet et skjema med 24 kjennetegn på kvalitet med utfyllende kommentarer. Disse er basert på rammeplanen for barnehagen, og dette er noen av dem:
• De ansatte støtter relasjoner mellom barn.
• De ansatte støtter barna i å utvikle et positivt forhold til seg selv.
• De ansatte hjelper barn som har behov for støtte i lek.
• De ansatte bruker språket aktivt som støtte i lek og aktiviteter.

Hvert år gjennomfører barnehagene en «vurdering innenfra» (VI). Da fyller alle ansatte ut skjemaet hvor de vurderer barnehagen etter de forskjellige kjennetegnene. Annethvert år får de også en «vurdering utenfra» (VU) av to barnehagelærere fra en annen Espira-barnehage. Disse bruker det samme skjemaet til å vurdere barnehagen.

– Det er en gavepakke til kompetanseheving i egen barnehage. Da får vi noe å jobbe med. Hvis de har sett noe som kanskje kan gjøres bedre, er det viktig at man ikke går i forsvar, sier styrer Bjørg Klevengen, for anledningen i Espiras egenproduserte, blå jakke med påskriften «Kvalitetsteam» på ryggen.

Hun sier det er samspillet med barna som avgjør kvaliteten i en barnehage.

– Og det handler om hvordan de ansatte i barnehagen utfører rollen sin, sier Klevengen.

– Men det må også være ubehagelig å bli observert og vurdert på denne måten?

– Det var litt spenning til å begynne med, at det skulle komme noen utenfra for å vurdere. Men så prøver man, og det går greit. Det er kanskje rart den første dagen, men det går over, sier Klevengen.

– Og alle barnehagelærere har forståelse for at vi må vurdere vår egen praksis, sier barnehage­lærer Ine Camilla Lunder.


– Ser ting med andre briller

Styrer Klevengen og barnehagelærer Kine Merete Sander har også vært på vurderingsoppdrag i en annen barnehage.

– Vi som kommer utenfra, kan se ting med andre briller enn de som jobber der. Et viktig poeng er at man skal vurdere hele barnehagen. Dette skal ikke gå på personer. Det er også viktig at vi ikke har noen personlige relasjoner til de ansatte i barnehagene vi skal vurdere, sier Sander.

Etterpå møtes vurderingsteamene fra de to barnehagene for diskusjon og eventuelle spørsmål, før skårene og kommentarer legges inn digitalt. Litt senere møtes de samme partene til et tilbakemeldingsmøte hvor de går gjennom både innenfra- og utenfra-vurderingene.

– Barnehagene har ofte en tendens til å gi for høy skår til seg selv for høyt i sine innenfra-vurderinger. Utenfra-vurderingen kan være litt mer kritisk, sier Klevengen.
I tilbakemeldingsmøtet forklarer det eksterne vurderingsteamet hvorfor de har vurdert slik de har gjort, og de diskuterer resultatene. Etterpå lager barnehagen en handlingsplan for videre arbeid.

De viser selv fram et eksempel fra sin egen barnehage på punktet «De ansatte oppmuntrer barna til å lytte etter lyder og rytmer i språket». Her hadde Espira Opaker gitt seg selv en sekser i sin innenfra-vurdering, mens det eksterne teamet ga dem en firer.

– Vi så at utenfra-vurderingen var mer riktig. Ut fra det satte barnehagen i gang tiltak, sier Klevengen.


– Dette må vi tåle

Ledelsen i Espira ønsker å få lovfestet at alle barnehager skal ha et system for å følge opp kvalitet. Barnehagestyrer Klevengen mener det er viktig å sikre at barnehagenes praksis lever opp til rammeplanens føringer.

– Alle barn skal ha en god barnehagedag, og dette hjelper. Barna i barnehagen vurderes jo hele tiden. Vi er voksne og må tåle å bli sett på, sier hun.


Utdanningsforbundet:  Fornuftig at personalet vurderer eget arbeid

Nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås, sier hun ikke kjenner detaljene i Espira Blikk.

– Men tilbakemeldinger vi har fått fra tillitsvalgte, tyder på at de er fornøyde og at dette fungerer for dem, sier hun.

Utdanningsforbundet er imidlertid skeptiske til at eiere lager verktøy som alle må følge.

– Så lenge det skjer i samforstand med de ansatte og er et uttrykk for godt faglig samarbeid og medbestemmelse, tenker vi likevel at det er bra, sier Valås, som går ut fra at det er tilfellet for systemet til Espira.

Valås sier barnehager opererer med forskjellige typer kvalitetssikring, og at Espira Blikk er ett eksempel.

– Det er fornuftig at personalet vurderer sitt eget arbeid, og at en har et system for å gi tilbakemeldinger på hverandres arbeid. Det kan sikre kvaliteten i arbeidet med barna, og det kan inspirere til å holde seg faglig oppdatert og følge med på forskning og utvikling. Alt dette styrker profesjonen, og det er bra, mener Valås.

Hun sier det allerede er et krav i rammeplanen at styrere og pedagogisk ledelse skal vurdere sitt eget arbeid.

– Dermed kan jeg ikke se at vi trenger en egen lovbestemmelse som pålegger eier å gjøre det. Det forventes allerede gjennom det lovverket vi har.