Oslobyrådet og Rødt har plan for å stoppe kommersielle barnehager

Kommende private barnehageeiere i Oslo må tilby de ansatte lønns- og arbeidsvilkår som i kommunen.

Publisert

Det er ett av kravene som byrådet i Oslo og partiet Rødt er blitt enige om å stille til dem som i framtida vil ønske å starte privat barnehage i byen.

- Jeg er svært glad for at vi nå står sammen om å stanse velferdsprofitørene i landets største by, sier leder i Rødt Bjørnar Moxnes til Utdanningsnytt.no.

Partiet Rødt støtta Oslo-byrådet fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de grønne og SV etter sist kommunevalg. Et viktig krav for å gjøre det var at ingen nye barnehager skulle eies og drives av kommersielle barnehageaktører.

Den kommende barnehageutbygginga skulle bare omfatte kommunale barnehager og ideelle private eiere. Det har imidlertid oppstått uklarhet om lovligheten av dette vedtaket. Det har fått Rødt til å true med å gi opp støtten til Byrådet.

Nå har Byrådet og Rødt blitt enige om en plan for å hindre nye kommersielle barnehager i byen.

Planen har sju punkter. I tillegg til punktet om like lønns- og arbeidsvilkår heter det at på daglig basis må barnehagene ha en voksentetthet per barn som i de kommunale barnehagene. Videre at offentlige midler og foreldrebetaling skal komme barna til gode. Barnehagene må som et minimum følge Oslo kommunes kvalitetsstandarder. Som et minimum må de også følge kommunens framtidige regler for tilvenning av barn i barnehagen. De ansatte i barnehagen må delta på bydelens relevante kompetansetiltak for barnehagen, og barnehagen må delta i den årlige nasjonale foreldreundersøkelsen.

Disse kravene vil få de kommersielle barnehagene til å holde seg unna Oslo kommune, tror Byrådet og Rødt.

- Vi har aldri hatt en slik vekst i kommersielle barnehager som i de åtte åra vi hadde rødgrønn regjering. Så enigheten mellom oss og det rødgrønne byrådet i Oslo markerer starten på en viktig snuoperasjon. Men det markerer også et viktig brudd med det forrige byrådet i byen. De gjorde slutt på kommunal barnehageutbygging. Vi gjør slutt på kommersiell, og legger til rette for kommunale og ideelle nye barnehager, sier Bjørnar Moxnes.  

Powered by Labrador CMS