– Jeg vil ikke starte skole i barnehagen. Spørsmålet er ikke om vi skal ha læring i barnehagen, men virkemidlene vi bruker, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen foran mer enn 1000 barnehagefolk under konferansen Barnehage 2016. Foto: Line Fredheim Storvik

Røe Isaksen: – Det skal fortsatt være plass til lek i barnehagen

Kunnskapsministeren vil ikke endre den nordiske barnehagemodellen. – Jeg vil ikke starte skole i barnehagen, sier han.

– Vi har levert en barnehagemelding som har skapt kjeft, ros og debatt. Vår intensjon er ikke å endre den nordiske barnehagemodellen. Vi foreslår å bygge videre på det beste innenfor den norske barnehagetradisjonen, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om den nye barnehagemeldingen til mer enn 1000 barnehagefolk som deltok på konferansen Barnehage 2016 på Lillestrøm i forrige uke.

 

Ingen mini-skole

Stortingsmeldingen Tid for lek og læring har skapt stor debatt og kraftige reaksjoner hos barnehagefolk i Norge. Facebookgruppen Barnehageopprør 2016 har over 8200 følgere og har så langt samlet inn 6500 underskrifter mot meldingen. Meldingen er nå til behandling i familie- og kulturkomiteen som legger frem sin innstilling 31. mai. Den skal debatteres i Stortinget i midten av juni.

Et spørsmål kritikerne har stilt er: Vil det ikke nå være plass til lek i barnehagen lenger?

– Svaret mitt er nei, nei og atter nei. Det vil alltid være plass til lek i barnehagen så lenge jeg får bestemme i alle fall. Vi ønsker ikke en miniskole med læringsmål som i Frankrike og Storbritannia, og vi ønsker ikke tidligere skolestart. Jeg vil ikke starte skole i barnehagen, sier kunnskapsministeren. Han påpeker at barn er svamper, som lærer i alt de gjør.

 

Ikke bare voksenstyrt

– Spørsmålet er ikke om vi skal ha læring i barnehagen, men virkemidlene vi bruker. Barnehagen skal ikke bare bestå av voksenstyrte aktiviteter, eller være en barnehage der voksne bar er til stede og ser på. Lek betyr også vokseninvolvering. Det høres ut som om det bare er barns egenaktiviteter som har verdi og at voksen-initierte aktiviteter ikke skal være med. Det bør være en balanse, mener kunnskapsministeren. Han sier regjeringen ønsker en bemanningsnorm senest innen 2020.

– Det manglet 4400 barnehagelærere da vi overtok. Nå er det halvert, sier Isaksen.

– Vi har levert en barnehagemelding som har skapt kjeft, ros og debatt. Vår intensjon er ikke å endre den nordiske barnehagemodellen, sa Torbjørn Røe Isaksen da han møtte mer enn 1000 barnehagefolk under en stor barnehagekonferanse på Lillestrøm. PBL-direktør Per Arild Olsen, (t.v. for Isaksen) understreket at det er mange ulike pedagogiske retninger, og at det er viktig å akseptere ulike ståsted. Foto: Line Fredheim Storvik

 

 

Utbytte og kartlegging

Kunnskapsministeren peker på tre områder som er omdiskutert: Språkarbeidet, utbyttebeskrivelsen og kartlegging.

– Språk er nøkkelen til alt; å snakke, ha god kontakt med jevnaldrende og lese en bok fordi det er gøy. Vi trenger bedre støttearbeid og system for språkarbeidet i barnehagen. Vi har foreslått en veiledende språknorm, og skal den avvises, må vi ha andre forslag for å få til et bedre språkarbeid, understreker kunnskapsministeren. Han påpeker at utbyttebeskrivelse ikke betyr læringsmål som i skolen.

– Det er heller ingenting som sier at det skal bli mer eller mindre kartlegging enn i dag. Vi ønsker ikke en annen type barnehage, men at vi skal bli bedre fordi forskjellene er for store, sier kunnskapsministeren.

 

På barnehagens premisser

– Barnehagen er en del av utdanningsløpet, men også en selvstendig pedagogisk arena og ikke en forberedelse til skolen, eller en forlengelse av skolen, mener Isaksen.

Han sier de har vært opptatt av å inkludere barnehagen i alt arbeidet de gjør, som språkløyper, realfagstrategien og mobbesatsingen, men at det skal skje på barnehagens premisser.

 

Ulike pedagogiske retninger

Barnehage 2016 arrangeres av Private barnehagers landsforbund (PBL) og Kommunenes Sentralforbund (KS).

– Nøkkelen til en god barnehage er dere som jobber der. Status er ikke noe vi får, men noe som må skapes. Det må gjøres av barnehageeier og den ansatte – og det må gjøres hver dag. Vi må også akseptere hverandres ståsted. Vi er ikke like, og det er mange pedagogiske retninger, sa Per Arild Olsen, administrerende direktør i PBL på konferansen.

– Som barnehagelærer er man et forbilde for andre i organisasjonen. Derfor er det viktig å ha et stabilt personale med god kompetanse. Det er viktig at barnehagelærerne er de som er med på å utvikle barnehagene. Barnehagelæreren som profesjon er viktig for å skape de gode barnehagene, sa Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør for utdanning og oppvekst i KS.

Powered by Labrador CMS