Moldeskolen står overfor millionkutt.

Millionkutt stopper innkjøp av lærebøker i Moldeskolen

Moldeskolen står overfor kutt på 20 millioner. Det kan bety stopp i innkjøp av lærebøker og bruk av assistenter.

Publisert

Det skriver Romsdals Budstikke.

– Vi må se på tiltak som å droppe assistentbruk, dropp planlagt innkjøp av lærebøker og på sikt også endre skolestruktur, sier fagsjef for skole, Ivar Vareide til avisen.

I arbeidet med budsjettet for 2023 kommer det frem at Oppvekst, kultur og velferd, må kutte om lag 40 millioner kroner. Skolene må ta et kutt på om lag 20 millioner.

Det skjer samtidig som sektoren har et merforbuk, som ifølge Romsdals Budstikka skyldes særskilt tilrettelegging for enkeltelever og økt sykefravær. Kutt i bemanningen allerede til høsten er nødvendig for å komme i balanse. Og innkjøp av nye læremidler kan bli stoppet, trass i at flere årstrinn mangler lærebøker blant annet i matematikk og engelsk. Et alternativ er å kun kjøpe inn digitale læremidler, ifølge fagsjefen.

Vareide peker på at innsparingen er vanskelig:

– En del barn og unge sliter etter pandemien og vil trenge ekstra oppfølging. Kutt gøjr det vanskelig. Det kan også gå utover tilrettelagt opplæring, sier han.

Powered by Labrador CMS