Pause skal ikke være inkludert i arbeidstida til kontorpersonale, meiner KS (Illustrasjonsfoto:

Tvist om spisepause i nye Asker kommune går til Arbeidsretten

Utdanningsforbundet Asker forbereder seg til sak i Arbeidsretten for å sikre medlemmer betalt spisepause

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen for konflikten er sammenslåinga av de tre kommunene Røyken, Hurum og Asker til den nye kommunen Asker i det nye fylket Viken. Dette trådte i kraft ved årsskiftet.

De ansatte i kontoradministrasjonen i Gamle Hurum kommune hadde tretti minutters pause inkludert i arbeidstida, i Røyken og gamle Asker var pausen 20 minutter. Men nye Asker kommune vil ikke gi de ansatte i kontoradministrasjonen betalt pause i arbeidstida i det hele tatt.

400 medlemmer

Utdanningsforbundet medlemmer som er omfatta av denne uenigheten er i all hovedsak de som arbeider innafor det faglig-administrative støtteapparatet.

Berit Roald, leder i UDF Asker.

De utgjør mellom fire og fem hundre medlemmer i den nye kommunen. Lærere i aktivitet i skole og barnehage er ikke omfatta av de samme reglene som kontoradministrasjonen.

– Dette er enda en måte kommunene har funnet for å spare penger, kommenterer leder i Utdanningsforbundet Asker, Berit Roald.

Spørsmålet om betalt arbeidstid eller ikke for de ansatte i kontoradministrasjonen ble drøfta mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene 20.juni fjor. Men det ble ingen enighet, og partene undertegna en uenighetsprotokoll. Saka gikk til Arbeidsretten.

Ingen har akseptert

Berit Roald sier hun håper saka kommer opp før sommeren.

Ingen av arbeidstakerorganisasjonene som har medlemmer i kontoradministrasjonen har akseptert ubetalt spisepause.

Inntil Arbeidsretten kommer med sin dom blir pausene praktisert som før kommunesammenslåinga. Det betyr at noen har ti minutter lenger pause enn andre.

Støtter seg på KS

HR-sjef i Asker kommune Jostein Bø sier til Utdanningsnytt.no at Asker kommune bygger sitt standpunkt på holdninga til KS om betalt spisepause, og til tariffavtalen.

3.april i fjor sendte KS ut et skriv der de argumenterte for at kontoransatte ikke skulle ha betalt pause.

– Vi kan ikke ha en ordning som gir ansatte kortere arbeidstid det som står i tariffavtalen. Det hadde blitt konsekvensen av arbeidstakernes krav, sier Jostein Bø.

Powered by Labrador CMS