Asker rådhus.

Elevinformasjon kom på avveie

En teknisk feil har ført til at kartlegginger av elever i Asker kommune feilaktig ble sendt til nabokommuner.

Publisert

Feilen ble oppdaget i slutten av november da systemleverandøren Conexus Engage informerte kommunen om at elevinformasjon var feilaktig delt, skriver Budstikka

Ifølge en avviksrapport levert til Datatilsynet, er det overført kartlegginger til og fra andre kommuner, som potensielt involverer 213 elever fra Asker. Datatilsynet anser dette som et alvorlig avvik, spesielt siden opplysningene kan inneholde sensitiv informasjon. Imidlertid reduseres alvorlighetsgraden noe ved at mottakerne er kommuner underlagt samme taushetsplikt.

Datatilsynet avventer ytterligere detaljer for å vurdere årsakene til feilen og mulige forebyggende tiltak. Asker kommune har på sin side iverksatt tiltak for å rette opp feilen og sørge for at feilsendt informasjon blir slettet.

Conexus, systemleverandøren, viser til at det er kommunen som er ansvarlig for databehandlingen. 

Kommunalsjef for skole i Asker, Terje Larsen, bekrefter feilen og presiserer at det dreier seg om kartleggingsresultater, og ikke elevmapper med de mest sensitive elevopplysningene. 

– Kartleggingsresultater er de faglige vurderingene av elevene, slik som utvikling og nasjonale prøver. Men for noen kan kanskje også dette oppleves som sensitivt, sier Larsen til Budstikka. 

Han understreker viktigheten av å beskytte elevinformasjon og informerer om at kommunen samarbeider med andre kommuner og leverandøren for å rette opp i feilen.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av ChatGPT. Innholdet er kontrollert av journalist. 

Powered by Labrador CMS