Kunnskapsminister Guri Melby.

Melby varsler skolene om kortere frister ved videre gjenåpning

I et brev til landets skoler varsler kunnskapsminister Guri Melby om at det kan bli kortere frister for når elevene skal tilbake fremover. – Regjeringen fortsetter med å gi drypp av informasjon og uforutsigbare beskjeder, mener Aps Torstein Tvedt Solberg.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag sendte kunnskapsministeren til alle landets skoler.

Der starter hun med å takke alle for innsatsen de siste ukene. Så ber hun skolene forberede seg på videre gjenåpning, og advarer om at fristen for når de skal være klare til å åpne dørene for flere elever kan bli kortere enn den var ved første runde:

– Smittevernveilederne for alle skoletrinn ble klare 20. april. Når en beslutning om videre gjenåpning kommer, kan skolene kunne komme til å få kortere frist enn for den første åpningen. Derfor vil jeg oppfordre alle skoleledere og lærere til å allerede nå planlegge for hvordan dere kan ta imot elever på alle trinn, og hvordan dere kan bruke resten av skoleåret på en best mulig måte for alle, skriver Melby.

Det er varslet at planen for videre skoleåpning skal komme neste uke.

– Uforutsigbart

Smitteveilederne for skolene ble presentert mandag 20. april. Da hadde skolene fire dager på å planlegge for å ta imot elevene fra 1. - 4. trinn mandag 27. april.

Da smitteveilederen for barnehagene kom, fikk barnehageansatte bare to dager på å få alt på plass til gjenåpningen. Til VG sa Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg at han mente det var en uforsvarlig kort frist.

Tvedt Solberg har sett brevet Melby har sendt ut til skolene torsdag, og mener regjeringen viser at de fortsetter i samme spor.

– Signalet Melby sender er ganske uheldig. Som jeg har sagt tidligere så burde det kommet en helhetlig plan for gjenåpning, men i stedet fortsetter regjeringen med å gi drypp av informasjon og uforutsigbare beskjeder. Dette påfører skolene og lærerne en stor belasning, sier han.

Plassmangel

Tvedt Solberg synes det er merkelig at Melby ber alle forberede seg, uten at de skal få vite hvilke trinn det er regjeringen planlegger at skal returnere til skolene først.

– Ja, smitteveilderne er kjent, de gir et visst grunnlag, men de er bare en del av det store bildet. For at skolene skal forberede seg må de få vite hvordan regjeringen og smittevernmyndighetene ser for seg at videre skoleåpning skal skje, sier han.

– Jeg vet ikke om regjeringen faktisk skjønner hvor stort arbeid som gjøres i skolene for at de skal ha plass til alle elevene.

Melby har tidligere uttalt at skoler må vurdere ulike tiltak for å kunne ta imot alle elvene før sommeren, blant annet om det er nødvendig å ta i bruk flere bygg.

I brevet til skolene skriver hun at hun "vet at det er svært ulike forhold på skoler rundt omkring i landet. Dette er noe vi vil ta med i vurderingen når vi avgjør videre åpning".

Tvedt Solberg mener at det likevel er vanskelig for skolene å vite hvilke tilpasninger de må gjøre når de ikke har mer informasjon.

– Mange skoler, spesielt i byene, har plassmangel om de skal oppfylle smittevernreglene. Om de ikke får vite om det er 5.-7. trinn som skal prioriteres, eller om det er avgangselevene som er først ut, vet de jo heller ikke om det haster å få på plass alternative løsninger. Å gå tilbake til normaltilstanden innebærer også å få på plass alle andre lovpålagte oppgaver i skolen, som spesialundervisning og oppfølging av enkeltelever, sier Tvedt Solberg.

Powered by Labrador CMS