Seksuelle overgrep 

Søkelyset rettet mot seksuelle overgrep mot barn har ført til at den japanske regjeringen er under press for å beskytte blant annet elever.

Japan vil skjerpe arbeidet mot seksuelle overgrep 

I Japan jobbes det med en ordning for å sjekke bakgrunnen til dem som søker jobber der de samhandler tett med yngre mennesker.

Publisert

Japan mangler en ordning for å sjekke bakgrunnen til jobbsøkere. Det nasjonale søkelyset rettet mot seksuelle overgrep mot barn øker imidlertid i styrke, og regjeringen er under press for å beskytte noen av de mest sårbare medlemmene av samfunnet. Det melder nettutgaven til den engelskspråklige avisen The Japan Times.

Særlig Storbritannia har vært en inspirasjon for en nyopprettet statlig barn- og familieetat når det gjelder å finne et japansk system. I den britiske ordningen Disclosure and Barring Service (DBS) må søkere til visse jobber bevise at de ikke har noen bakgrunn med seksuelle overgrep, for å bli ansatt.

– Seksuelle overgrep mot mindreårige har ofte blitt oversett. Overgrep omtalt i media er også bare toppen av isfjellet. Mange tilfeller i skoler, barnehager og husholdninger snakkes aldri om, så politikk som bekjemper det, har vært vanskelig å få til, sa Yuki Yoneda.

Yoneda jobber i Florence, en ideell organisasjon som har gitt råd og forslag til barn- og familieetaten i arbeidet med å skape en bakgrunnssjekk.

Jobbene det skal kreves bakgrunnssjekk for, er et vanskelig punkt, siden det vil komme i konflikt med personvernet. Per nå foreslås bakgrunnssjekk som obligatorisk for lærere ved skoler og barnehager. Det er usikkert om det skal kreves av ansatte ved kvelds- eller helgeskoler, og i idrettslag. I hvor lang tid etter en sonet dom et arbeidsforbud skal gjelde, er også under debatt.

Etaten tar sikte på å legge frem planen tidligst til høsten. 

Kritikk fra interessegrupper 

Ifølge Yoneda begynte dette arbeidet da Hiroki Komazaki fra Florence foreslo det i et blogginnlegg i 2017. Ideen fikk imidlertid ikke trekkraft før i 2020, etter at en mannlig barnevakt ble tiltalt for overgrep mot over 20 barn. 

Men interessegruppene er misfornøyde med planen skissert i etatsrapporten. Et problem er typen jobber som vil kreve bakgrunnssjekk.

– I England er det obligatorisk for alle som samhandler med barn i mer enn tre dager av 30, selv om det er en frivillig eller ubetalt stilling. Alle som ikke består, får ikke jobbe i nærheten av barn i det hele tatt, sier Yoneda. 

Men i Japan vil en så streng praksis komme i konflikt med lover om personlig informasjon, la Yoneda til.

Det nåværende forslaget til bakgrunnssjekk vil bare være obligatorisk for lærere ved skoler og barnehager, noe som reiser spørsmål om ansatte som jobber med barn på steder som «juku»-skoler eller som en del av et idrettslag.

Juku er private veilednings- eller puggeskoler der omtrent to tredjedeler av alle japanske studenter mottar forberedende undervisning til viktige eksamener (grunnskole til videregående skole, noen ganger universitet) eller mottar veiledning om kveldene eller i helgene etter vanlige skoletimer. 

Underskriftkampanje 

Yoneda sa at da man i Florence i august ble klar over hvor begrenset byrået tenkte på å gjøre obligatorisk bakgrunnssjekk, var de svært bekymret. Florence begynte derfor en nettbasert underskriftskampanje for å få flere jobber inkludert i ansettelsespolitikken.

– Vi siktet på 10.000 underskrifter, men endte faktisk opp med over 80.000 på mindre enn to uker, som vi deretter sendte til familieminister Masanobu Ogura 1. september, sa Yoneda: – Jeg tror det er et bevis på at dette emnet betyr svært mye for mange mennesker, spesielt foreldre.

Som et resultat heter det i barn- og familieorganets rapport at mens det ikke vil være obligatoriske kontroller for andre institusjoner enn skoler og barnehager, vurderer organet å frigjøre en liste over andre institusjoner som frivillig har avtalt å gjennomføre bakgrunnskontroller.

De håper at dette vil signalisere til foreldre hvilke organisasjoner som er pålitelige, noe som ikke gjør bakgrunnssjekker obligatoriske, men oppmuntrer dem. 

– Pedofili ligner avhengighet

En annen kritikk gjelder hvor lenge restriksjonene vil gjelde. Den nåværende planen sier at noen forbrytelser ikke skal tas i betraktning etter at en viss tid har gått. For eksempel, hvis gjerningsmannen ikke har blitt dømt for en annen forbrytelse etter ti år, vil rekorden deres bli slettet, noe som betyr at de i teorien kan få jobbe med barn.

Ifølge Yu Tadokoro fra organisasjonen Spring, setter dette barn i fare på grunn av pedofiliens natur.

Spring støtter ofre for seksuelle overgrep og ba også etaten om å iverksette planer for bakgrunnssjekk.

– Pedofili ligner avhengighet, sa Tadokoro. – Selv om noen har avholdt seg fra overgrep i ti år, betyr det ikke at de ikke ville begå lignende overgrep igjen i nærheten av barn.

Han påpeker at et DBS-system også vil være gunstig for potensielle gjerningsmenn, siden systemet i teorien vil hjelpe personer med pedofile tendenser til å holde seg borte fra barn. Ved å hindre dem i å begå samme forbrytelse igjen, kan et DBS-system hjelpe til med rehabilitering.

Likevel mener Yoneda at til tross for ulike problemer med den nåværende planen, må regjeringen starte et sted.

 – Planen er ikke på langt nær tilfredsstillende, men presser vi på for at det skal være strengere, kan innsatsen for et DBS-system stoppe opp – det er det farligste resultatet, sa Yoneda.

– Først og fremst trenger vi at regjeringen implementerer systemet, uansett hvor lite det starter som. 

Powered by Labrador CMS