Vi trenger både systemkritikk og undervisning for bærekraftig utvikling

Debatt: «Bærekraftig utvikling» sees i sammenheng med et annet tverrfaglig tema, «demokrati og medborgerskap».

Publisert Sist oppdatert

Det er positivt at undervisning for bærekraftig utvikling får oppmerksomhet og blir debattert. Jeg er selvsagt helt enig med Spire i at skolen må legge til rette for systemkritikk, ikke bare enkeltelevers handlingskompetanse på individnivå. Mitt hovedanliggende med kronikken var å rette søkelyset på svak og manglende oppfølging av dette tverrfaglige teamet i lærerutdanningen og etterutdanning av lærere.

Følg debatten:

Om Norge og verden skal lykkes med en nødvendig omlegging til bærekraftig utvikling, slik regjeringen har forpliktet seg til gjennom FNs bærekraftmål, kreves det selvsagt at barn og unge får kunnskap om bærekraftig utvikling og de mange utfordringer og dilemmaer vi i dag står overfor. Derfor er det viktig at «bærekraftig utvikling» nå har kommet inn som et tverrfaglig tema i norsk skole gjennom læreplanfornyelsen.

Samtidig vet vi at dette vil bli politisk og demokratisk krevende og at det kan bli vanskelig å drive fram den politiske viljen som er nødvendig. Derfor må «bærekraftig utvikling» sees i sammenheng med et annet tverrfaglig tema, nemlig «demokrati og medborgerskap». Begge disse tverrfaglige temaene er nødvendig i Norges oppfølgingen av bærekraftsmål 4.7, som skal «sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling».

En god oppfølging av undervisning for bærekraftig utvikling i skolen gjennom læreplanfornyelsen, vil legge et viktig grunnlag for at vi skal kunne lykkes; gjennom kunnskap og handlingskompetanse på individuelt; så vel som på politisk og strukturelt nivå.

Dette kan igjen drive fram gode løsninger og nødvendig politisk vilje til å gjennomføre dem. Dette kommer for eksempel tydelig frem i Berlin erklæringen (UNESCO mai 2021), der landene forpliktet seg til å implementere undervisning for bærekraftig utvikling gjennom å fremme blant annet «individuell atferdsendring for bærekraftig utvikling», så vel som «grunnleggende strukturelle og kulturelle endringer på det systemiske nivået til økonomier og samfunn, og også fremme den nødvendige politiske handlingen for å få til disse endringene».

En god oppfølging av undervisning for bærekraftig utvikling i skolen gjennom læreplanfornyelsen vil legge et viktig grunnlag for at vi skal kunne lykkes, gjennom kunnskap og handlingskompetanse på individuelt, så vel som på politisk og strukturelt nivå, som igjen kan drive fram gode løsninger og nødvendig politisk vilje til å gjennomføre dem.

Powered by Labrador CMS