Annonse
Debatt

Vi må ha en vurdering som fremmer læring, ikke skippertak som går i glemmeboka dagen etter, skriver Erik Holden, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen. Ill.foto: Utdanning

«Dagens system for underveis- og sluttvurdering er ikke godt nok»

Den norske skolen er ikke dårlig, men det finnes masse forbedringspotensial. Det mest naturlige stedet å starte er i måten vi vurderer elevene på. Dagens system for underveis- og sluttvurdering er ikke god nok.

Del side


Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Måten vi gjennomfører eksamen på og hvordan vi setter standpunkt, beskytter ikke elevenes rettssikkerhet og gjør det enklere å ha ulike vurderingsmetoder rundt om i hele landet. Ingen elever får den samme skolegangen. Vi vil ikke at alle skal gjennom samme kverna. Vi vil at det skal være tilrettelagt opplæring for hver enkelt elev, ikke lokale forskjeller i hvordan man praktiserer eksamen som gjør at skolegangen er individuell.

I dagens skolesystem pugger vi ikke for å lære. Vi pugger for å score høyt på prøver, eksamen, PISA-tester og nasjonale prøver, ikke for å lære. Det er fort gjort å glemme at man skal danne og utdanne, ikke bare måle. Vi må skape et større fokus på elevenes tilbakemeldinger, ikke bare tall. Når man får igjen en prøve i dag, er ikke tilbakemeldingen relevant lenger, vi blar umiddelbart til siste side for å se karakteren vi har fått. Går det dårlig, er prøven kastet i papiravfallet før du får sagt fagfornyelse, og går det bra, tar vi den med hjem og viser frem. Men det er jo ikke derfor vi testes. Vi burde testes så vi vet hvor vi har forbedringspotensial og hvordan vi kan bli enda bedre, ikke for å vite hvilket terningkast vi får.

Derfor vil vi fjerne eksamen som vi kjenner den i dag og gjøre den til noe nytt, moderne og bedre. Vi må ha en vurdering som fremmer læring, ikke skippertak som går i glemmeboka dagen etter. Det nye systemet må ivareta elevers rettssikkerhet, sette et skarpt skille mellom endelig og underveisvurdering, og sikre en lik og rettferdig karaktersetting på alle skoler.

Det må være mer forutsigbart, for eksempel henger det ikke på greip at elever har 20 prosent sjanse for å trekkes ut til eksamen på videregående trinn 1. Elevene må vite hva de går til, og det må være lagt opp til at de faktisk kan forberede seg skikkelig i forkant, slik at de vet hva som skal skje. Det kan ikke være slik at elever får forskjellig antall eksamenskarakterer på vitnemålet basert på lottotrekning på kontoret til Utdanningsdirektoratet.

Vi vil ikke at alle elever skal vurderes likt, men vi vil at alle skal ha samme utgangspunkt. Så kan man heller tilpasse vurderingen og undervisningen ut ifra det eleven trenger. Vi vil lære, ikke bare prestere.

 

* Erik Holden er sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen.

Fakta

Dette innlegget leser du også i Utdanning nr.11/2018

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta

Dette innlegget leser du også i Utdanning nr.11/2018