Annonse
Debatt

Lærerrekruttering er viktigere enn noen gang

Rekruttering av lærere har lenge vært på agendaen og blir nå viktigere enn noen gang.

Del side


Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

I februar behandler Stortinget forslag om norm for lærertetthet, kompetansekrav og opptakskrav. Det er allerede i dag et stort behov for flere lærere i skolen. Norm for lærertetthet vil øke dette behovet. Om bare et par år vil vi trenge nesten 7000 nye lærere. Vi må rekruttere flere lærere, og beholde dem vi har!

 

Mange søkere til lærerutdanningene kan ikke være eneste mål for om man lykkes med rekruttering. Viktigere er å rekruttere til læreryrket. Å få flere lærere i skolen er et langsiktig arbeid. Fokuset må ligge på en helhetlig pakke som gir oss flere lærere inn og som gjør at vi mister færre. Reservestyrken av lærerutdannede i Norge er stor! Rekrutteringen må lykkes i flere ledd. Lærerstudenter som rekrutteres til utdanningene, må i større grad fullføre. Lærerstudentene som har fullført, må begynne i lærerjobb og bli der.

 

Vi jubler for lærernormen. Tiltaket virker rekrutterende, gir bedre arbeidsvilkår for lærerne og en bedre hverdag for elevene. Normen er med på å gjøre læreryrket attraktivt og sikre mer tid til hver elev. Derimot bidrar kompetansekravene med tilbakevirkende kraft til å hemme rekruttering og demotivere lærerne. Å «avskilte» 33 000 lærere samtidig som det er et stort behov for lærere i skolen, er galimatias. Om kompetanse er så viktig, hvorfor skal dagens elever undervises av ufaglærte?

 

Vi trenger å tenke mer helhetlig rundt det å rekruttere lærere. Først og fremst må vi beholde dem vi har. Der er kompetansekravene kontraproduktive. Om vi er mot kompetanse? Pølsevev. Pedagogstudentene er for at det skal stilles krav til kompetanse til lærere og for at det satses massivt på videreutdanning. Men vi er totalt imot at erfarne lærere skal «avskiltes», devalueres og demotiveres ved å innføre et krav med tilbakevirkende kraft.

 

At «avskiltingen» er gjort med et pennestrøk, henger dårlig sammen med verdien av lærernes erfaring, kunnskap, kompetanse og vilje til faglig oppdatering. Når vi dessuten har et stort behov for flere lærere, et behov som vil øke betraktelig – da snakker vi potensiell lærerkrise.

 

Flere gode tiltak kan bidra til rekruttering: Å gjøre lærerstudiet attraktivt gjennom å være krevende og motiverende, med dyktige lærerutdannere og kvalitet i praksis. Å gjøre overgangen fra utdanning til yrke tryggere med å satse på veiledning av nyutdannede lærere. Og sist, men ikke minst: Lærernormen viser at det lyttes til lærerne og at arbeidsvilkårene er noe av det viktigste for å gjøre yrket attraktivt. Vi gir oss ikke når det gjelder kompetansekravene. Vi som er under utdanning trenger disse dyktige, erfarne lærerne som våre kolleger. Og elevene, de trenger oss. 

 

  • Hedda Eia Vestad er leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

 

 

Fakta

Dette innlegget finner du også i Utdanning nr. 2/2018. 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta

Dette innlegget finner du også i Utdanning nr. 2/2018.