Annonse

De fleste familiebarnehagene i landet ligger i Oslo og Akershus, og en del i Trondheim. Ill.foto: Paal Svendsen

Nesten ikke familiebarnehager på bygda

211 av de 517 familiebarnehagene som Utdanningsdirektoratet registrerte i 2017, lå i Oslo og Akershus.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Familiebarnehager er blitt big business. De drives som kjeder - uten samme krav til bemanning som andre barnehager.

Med sine åtti familiebarnehager er Trøndelag et anna område med relativt mange familiebarnehager. Femti av disse ligger i Trondheim, og en stor del av de resterende ligger nær byen. Men her er ikke innslaget av kjeder slike stort som i Oslo og Akershus.

I Sogn og Fjordane var det tre familiebarnehager i fjor, i Finnmark to. I Troms er det riktig nok hele 16, men ti av dem ligger i Tromsø. I Hordaland er det også 16, fem av dem i Bergen.

Så familiebarnehager er et fenomen for tettbygde strøk. Bildet holder seg, sjøl om tallet på familiebarnehager gikk ned med 34 mellom 2016 og 2017. Den største endringen var nettopp i Akershus, der det blei 14 færre familiebarnehager, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Både Mona Fagerås (SV) og Martin Henriksen (Ap) mener familiebarnehager bør ha samme krav til bemanning som andre barnehager.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!