Annonse

Forskningsminister Iselin Nybø har oppfordret Universitetet i Tromsø til å tilby utdanning flere steder i Troms og FInnmark. Foto: Stortinget

Nybø: – Lokal rekruttering gir stabil arbeidskraft

Lærere utdannet lokalt utgjør stabil arbeidskraft for skolene i den samme regionen etter endt utdanning, sier forskningsminister Iselin Nybø (V).

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Nybø ser at det i Nord-Norge har vært stort behov for å utdanne flere kvalifiserte lærere som ønsker å jobbe utenom byene.

Tallene viser at fylkene og kommunene i nord sliter spesielt med å skaffe nok lærere. I Midt-Troms satser åtte kommuner nå på å bli selvforsynte med grunnskolelærerutdanning på Finnsnes. 

– Vi setter pris på at universitetene gir desentralisert utdanning, som passer for voksne studenter med familie, nært hjemstedet deres. Det er kanskje personer som har hatt et annet yrke tidligere, som nå har blitt motivert til å utdanne seg og lære nytt, sier Nybø.

 

Har utfordret Universitetet i Tromsø 

Ministeren viser til Granavolden-plattformen som understreker at desentralisert utdanning er viktig blant annet når det gjelder rekruttering av lærere.

– Vil det satses mer på dette for å få flere utdannede lærere i distriktene?

– Departementet har oppfordret Universitetet i Tromsø til å tilby utdanning flere steder i Troms og Finnmark, for å rekruttere bedre til lærerutdanning i nord, og slik komme kompetansebehovet i landsdelen i møte, sier Nybø.

Men hun mener det er utfordringer ved desentralisert utdanning. 

– Det er ikke uproblematisk å legge en hel utdanning utenom campus. Vi må finne balansen mellom flere hensyn, å tilby utdanning der folk bor og å bevare sterke fagmiljøer av høy kvalitet, sier Nybø.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!