Annonse

april

  Ungdommen som drømmer om et liv på havet

  Publisert  24.11.2017

  Disse elevene har planene klare. De skal bli fiskere og skippere og ser ingen skjær i sjøen.

  Hard kritikk mot muslimske friskoler

  Publisert  24.11.2017

  Det pågår en intens debatt om muslimske friskoler i Danmark. Flere framtredende politikere mener det bør vurderes på nytt om de muslimske friskolene skal få statlig støtte, men noen foreslår også at...

  Deler klasser etter etnisitet

  Publisert  24.11.2017

  I senere år er det blitt ført en debatt i Danmark om i hvilken grad skoler med en høy andel elever med en annen etnisk bakgrunn enn dansk, kan tenkes å ha en negativ effekt på integrerings-arbeidet....

  Rehabilitering etter mobbing - et forsømt område

  Publisert  24.11.2017

  Når man setter i gang rehabiliterende tiltak for mobbeutsatte og deres familier, er det viktig å ikke glemme at også andre kan sitte igjen med traumer, for eksempel mobberen og dennes familie. Det er...

  Prisen for lærertetthet er avskilting av lærere

  Publisert  23.11.2017

  Det er nå flertall på Stortinget for å gi de nye kompetansekrava for lærere tilbakevirkende kraft. Det er prisen KrF må betale for å få gjennom økt lærertetthet.