Dette kan du lese om i neste nummer

Spesialpedagogikk nr. 4, 2020 har utgivelse 4. september.

Publisert Sist oppdatert

Der kan du bl.a. lese om:

«Problembarn» – erfaringer fra elever som har gått i spesialskole: Artikkel av Møyfrid Oftedal Vea og Ellen Ramvi.

«Obsternasig og bedreviter»: Artikkelen til Rina Nicolaisen og Beate Heide handler om elevers rett til å bli hørt med hensyn til undervisningen.

Kreative rom for elever og spesialpedagoger: Artikkelen til Hallvard Håstein viser hvordan kreative aktiviteter kan berike spesialundervisningen.

I lys av tidig innsats: Bruk av termene «språkvansker», «dysleksi» og «dyskalkuli» i lærerutdanningenes emneplaner: Artikkel av Turid Helland, Lene Innerdal, Ingvild Lunde Oseng og Wenche A. Helland.

Det er på tide å tenke nytt om lese- og skrivevansker: Artikkel av Veslemøy Myrstad.

Arbeid som trening og mening – fra skole til arbeid for unge voksne med Downs syndrom Fagfellevurdert forskningsartikkel av Anne-Stine Dolva, Liv Johanne Solheim, Kjersti Wessel Jevne og Marit Kollstad