Dette kan du lese om i neste nummer

Spesialpedagogikk nr. 6, 2020 har utgivelse 27. november.

Publisert Sist oppdatert

Der kan du bl.a. lese om:

Tilrettelegging av matematikkundervisningen for elever med utviklingshemming: Artikkel av Marianne Akselsdatter Aaslund og Ulf Tore Gomnæs.

Synshemmede elever – på nett med de andre: Artikkel av Margrethe Sylthe.

De sårbare overgangene: Artikkel av Beate Heide og Rina Nicolaisen om fosterbarn og andre barn som strever med overganger fra en aktivitet til en annen på skolen.

De viktigste grunnbetingelsene for pedagogisk- og spesialpedagogisk arbeid: Artikkel av Eldar Taraldsen.

Mestringskurs for ungdom med autismespekterforstyrrelser i videregående opplæring: Artikkel av Heidi Marie Høydal og Karl-Petter Endrerud.

Hvorfor kamuflerer jenter/kvinner autismen sin i sosiale settinger, og hvilke negative følger kan det få? Fagfellevurdert forskningsartikkel av Nils Kaland.