Dette kan du lese om i neste nummer

Spesialpedagogikk nr. 4, 2021 har utgivelse 10. september

Publisert Sist oppdatert

Der kan du lese om:

Barn med språkforstyrrelser og et godt språkmiljø i barnehagen for alle barn: Artikkel av Kathrine Bjerke Krogenæs.

God skolestart – Et veiledningsløp for førteklasselærere med vekt på tidlig innsats og systemtenkning: Artikkel av Trude Aandahl og Gunn Kari Øverli

Kommunikasjonsvansker etter skade eller sykdom på hjernen: Artikkel av Anne Ekerbakke og Lisbeth Rognes om hva det innebærer å tilegne seg bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon?

Utagerende atferd i skolen med opphav i familiekonflikter: Artikkel av Margrethe Sylthe og Beate Heide.

Laget rundt eleven – arbeidsseminar som metode for å jobbe med tverrfaglig systemarbeid: Artikkel av Randi Riseth, Hilde Terese Wahl og Hilde Neumann.

Fungerer spesialklasse og lærarassistent som hjelpetiltak for sårbar ungdom? Fagfellevurdert forskningsartikkel av Jon Olav Myklebust.