Dette kan du lese om i neste nummer

Spesialpedagogikk nr. 3, 2021 har utgivelse 28. mai

Publisert Sist oppdatert

Positiv psykologi i spesialundervisning. Kunsten å bygge på styrker: Artikkel av Veerle Garrels.

SMTTE-modellen: Artikkel av Hallvard Håstein der han gjør rede for hvordan pedagoger kan benytte modellen for å nå mål.

Elever med skolevegring og deres opplevelse av iverksatte tiltak: Artikkel av Charlotte Tendenes Gabrielsen og Trude Havik

Hvordan kan læreren tilrettelegge skolehverdagen for barn og unge som strever med depresjon? Artikkel av Benjamin Burgess.

Tilrettelegging for elever med tilknytningsvansker i skolen: Artikkel av Beate Heide og Rina Nicolaisen.

50 år med videreutdanning i spesialpedagogikk i Halden: Artikkel av Erling Solerød.