Dette kan du lese om i neste nummer

Spesialpedagogikk nr. 3, 2022 har utgivelse 27. mai

Publisert Sist oppdatert

Her kan du lese om:

Skolen som regulerende miljø: Artikkel av Kristine Finsæther.

Auditiv lytting og læring: Artikkel av Margrethe Sylthe om hvordan man kan benytte auditiv lytting i undervisning for alle barn, men især for barn med synshemming.

Rom for menneske – rom for rom: en reportasjefortelling av Astrid Rødølen fra et museumsbesøk på Kube i Ålesund med en gruppe ungdomsskoleelever fra en forsterket avdeling.

Gode skoleoverganger for barn med hjelpemidler: Artikkel av Ann Mette Rekkedal, Sissel Moen, Astrid Vikingsen Fauske. Trine Lilleby og Anne Marit Arnegaard.

Reflekterende team som veiledningsverktøy i spesialpedagogisk arbeid: Artikkel av Roger Sträng og Dag Sørmo.

Arbeidsmodell for systemretting av sakkyndighetsarbeidet i pedagogisk-psykologisk tjeneste – en første utprøving: Fagfellevurdert forskningsartikkel av Joachim Kolnes.

Powered by Labrador CMS