Dette kan du lese om i neste nummer

Spesialpedagogikk nr. 1, 2021 har utgivelse 5. februar.

Publisert Sist oppdatert

Der kan du lese om:

Rom for mangfold? Artikkel av Edvin M. Eriksen der han drøfter om det virkelig er rom for mangfold i skolen i dag.

Å være en Askeladd: Artikkel av Beate Heide og Margrethe Sylthe der de blant annet drøfter om denne eventyrfiguren har noe å lære oss i dag.

Omstilling og organisasjonsutvikling i PP-tjenesten i Bærum: Artikkel av Julie Ek Holst-Jæger.

«Bare en hjernerystelse?» Artikkel av Anine Strand-Saugnes der hun skriver om utredning og tiltak overfor barn som har langtidssymptomer etter hjernerystelse.

Single Case Design i evaluering av spesialpedagogiske tiltak: Fagfellevurdert forskningsartikkel av Cathrine Thurmann-Moe, Monica Melby-Lervåg og Arne Lervåg.